Aktuellt


Ändrad lag om ekonomiska föreningar
Publicerat den 31 augusti 2017

Den första juli 2016 träder ändringarna i Lagen om ekonomiska föreningar i kraft.

Nu kan ni till exempel skriva i era stadgar att ni kan kommunicera digitalt och det kommer även att bli enklare att ändra just stadgar. Andra ändringar i lagen är att styrelsens ekonomiska ansvar har skärpts men att möjligheterna att ta in externt kapital förbättrats.

Måste ni göra något alls?

Det är inte säkert. Men om ni har skrivningar i era stadgar som strider mot den nya lagen måste ni ha justerat detta före första juli 2018. Då det ofta krävs två föreningsstämmor för att ändra stadgar kan det var väl värt att ta tag i detta direkt.

Vi gör det lätt för er!

Coompanion är företagsrådgivaren för ekonomiska föreningar. Vi står beredda över hela landet – i alla län – att informera, rådge, föreslå skrivningar och juridiskt kvalitetssäkra era nya stadgar. Kanske vill ni ändra minsta möjliga eller bara ha en koll på era stadgar att de är okej som de är idag? Eller så vet ni att ni har mycket som behöver ändras och ni vill också passa på att uppdatera och kvalitetssäkra skrivningar som har mer med er organisation än lagändringen att göra.

Ta kontakt med oss för ett förutsättningslöst samtal där vi bestämmer vad just ni behöver och också kan lämna ett pris på uppdraget utifrån era behov!

Kontakta Coompanion i din region/ditt län eller fyll i detta kontaktformulär så tar vi kontakt med dig snarasti!

 Vi rekryterar till nationellt projekt för kompetensutveckling i ASF
Publicerat den 30 augusti 2017

Anser du att ekonomiska verksamheter med fördel styrs demokratiskt och tycker du om att arbeta för människors kompetensutveckling? Då kan du vara den projektledare vi söker.

I projektet kommer mer än 1500 personer, främst medarbetare i arbetsintegrerande sociala företag (ASF) att få kompetensutveckling. Projektet skall stärka medarbetarna på de sociala företagen så att de än bättre kan stötta blivande medarbetare, praktikanter och andra på vägen till arbete.

Projektet kommer att erbjuda ledarskapsprogram till ASF i hela landet och kommer att utbilda medarbetare i arbetsträning och validering. De metoder som utvecklas ska kunna fortleva efter projekttiden.

Projektet beräknas starta i oktober 2017 och varar i 30 månader. Du kommer att få resa mycket i Sverige men din placering kan vara flexibel.

Som projektledare rapporterar du till projektägarens VD samt till projektets referensgrupp som består av företrädare från Arbetsförmedling, Försäkringskassan, Skoopi, SKL och Tillväxtverket.

Arbetsuppgifter

  • Din huvuduppgift är projektledning av projektet enligt ansökan.
  • Du ansvarar för projektbudget och till ditt stöd har du en projektekonom på deltid.
  • Du ansvarar också för kontakter med samverkansparterna i ansökan. Du skall planera kompetensutvecklingsinsatser, förankra dem med samarbetspartner och samordna och följa upp

Till ditt stöd har du ekonom, ekonomi/administrativ assistent, delprojektledare, ett par projektmedarbetare samt deltidskommunikatör.

Du kommer att ha stöd av ett tiotal timanställda Coompanionmedarbetare ute i landet, vilka hjälper dig samordna projektets lokala aktiviteter. Genomförare av utbildningar kommer till stor del vara av dig upphandlade aktörer.

Ladda ned en utförlig beskrivning av tjänsten här!

 

 Vi vill förenkla för fibernätsföreningar
Publicerat den 13 februari 2016

handbok-fo%cc%88r-fiberna%cc%88tsfo%cc%88reningar-2-1-1Vi har stor erfarenhet av att stötta bredbandsföreningar. Ni kan använda vår kostnadsfria information och rådgivning. Kontakta oss tidigt i processen så kommer ni att göra rätt fortare och få del av den erfarenhet vi har.

Vi har också tagit fram en handbok som är till för er som har startat eller planerar att starta en fibernätsförening som ekonomisk förening. Den tar upp juridiska och ekonomiska förutsättningar och vad man bör tänka på gällande föreningen.

 Vinnaren av årets kooperativ!
Publicerat den 11 november 2015

I samband med Coompanion Sveriges höstkonvent tillkännagavs att Årets kooperativ i Sverige 2015 är Omsorgskooperativet Brännagården.

Läs mer här om Brännagården och utmärkelsen här!Årets kooperativ
Publicerat den 11 november 2015

illustration_arets_koopÄr det ett äldreboende i glesbygden, en stor kooperativ företagssamverkan, en ovanligt stor förskola eller en butik som kan vara framtidens kooperativa lösning för lokalproducerade livsmedel?

På kvällen onsdag den 11 november tillkännages vem som får utmärkelsen!

 

Publicerat den 18 mars 2015

Vi finns på Twitter, facebook eller på vår rådgivningssida, Välj det som passar er!  På vår FAQ-sida kan du också får svar på några av de vanligaste frågorna om tillsammansägande, företagarsamverkan och Coompanion. onlineradgivning_nyArbetsmarknadsministern vill ge sociala företag utökad roll
Publicerat den 26 november 2014

Regeringen öppnar nu för att så kallade sociala företag som jobbar med att få långtidsarbetslösa i arbete ska få mer ansvar – tvärtemot det hot att företagen drabbas när den utskällda Fas-3-ersättningen försvinner. 

Se inslag på TV4 och på SVT Östnytt (7:12 in i programmet):

 Rösta fram Årets kooperativ 2014!
Publicerat den 15 oktober 2014

Årets kooperativ, logo

Gå in på http://aretskooperativ.se/ och läs om de olika kooperativen och rösta på det som du gillar bäst. Är det Sentient i Göteborg, Nordvärmlands Livs i Ambjörby, Skuggteatern i Umeå eller Värmdö kooperativa hemtjänst i Stockholm? Företagens verksamheter är väsensskilda från varandra – teknik, lokal utveckling, hemtjänst och teater vilket gör det till ett svårt val.

Röstningen pågår till den sista oktober, och segraren utses den 10 november.Bra att lagen om ekonomiska föreningar ska moderniseras!
Publicerat den 7 oktober 2014

Pressmeddelande 2014-10-03

– Det är glädjande att statsministern i sin regeringsförklaring lyfter fram att lagen om ekonomiska föreningar ska moderniseras, säger Coompanion Sveriges ordförande Gordon Hahn.

Redan 2010 kom utredningen En ny lag om ekonomiska föreningar SOU 2010:90 fram med ett förslag på en lag som skapade förutsättningar för fler jobb och tillväxt i en sektor med cirka 65 000 anställda. De flesta remissinstanser var positiva till förslaget. Men ingenting har sedan dess hänt, utan allt har förblivit vid det gamla.

– Kooperativa företag som drivs i ekonomiska föreningar behöver en ändamålsenlig och modern lagstiftning som stimulerar till tillväxt och nya jobb, säger Gordon Hahn. Jämfört med övriga Europa drivs en betydligt mindre del av välfärdsproduktionen i Sverige av kooperativa eller idéburna företag. Andelen i Sverige är bara några få procent av den totala välfärdsproduktionen i privat regi. Därför är det glädjande att kooperativa verksamheter genom en moderniserad lagstiftning kan ges bättre förutsättningar att utgöra ett alternativ i välfärden.

Till Coompanions pressrum