Vi förmedlar innovationscheckar

innovationscheck_stillaHar ert kooperativa företag en idé om en produkt eller tjänst där ni behöver undersöka potentialen innan ni vågar ta nästa steg?

Kooperativa företag med upp till 250 anställda kan få en check värd upp till 100 000 kronor för att pröva en god idé som annars inte skulle vidareutvecklas.

Checkarna ska användas för att köpa extern hjälp från forskningsinstitut, universitet, högskolor eller privata konsulter. Till exempel handlar det om att undersöka innovativa och nya affärsmodeller, produkter, tjänster och processer.

Det kan också handla om nya organisatoriska lösningar och partnerskap, sociala innovationer, nya strategier, koncept eller idéer som möter olika behov i samhället på ett nytt sätt. Medlen får inte användas till ordinarie verksamhet.

Vem kan söka?

Kooperativa företag som har minst 3 anställda

Med anställda jämställs:

 • medlemmar i ekonomiska föreningar
 • gemensamma operativa delägare
 • externa operativa personer som långsiktig uppbär ersättning från företaget

Bidrag för hantering av immateriella tillgångar- IP-check

Som litet eller medelstort företag kan ni även söka bidrag på upp till 100 000 kronor för att med hjälp av expertkompetens ta fram en strategi för att hantera era immateriella tillgångar.

Läs mer om IP-checkarna här!

Ladda ned information om checkarna här

Vinnova_RGBKrav på sökande kooperativa företag

 • Minst ett årsbokslut med intäkter från försäljning
 • Betydande nettoomsättning
 • Kooperativet får ej befinna sig på ekonomiskt obestånd.
 • Kooperativet ska ej tidigare erhållit en innovationscheck eller IP-check samt ej fått annan finansiering (mer än) > 50 000kr från VINNOVA de senaste 5 åren (2011-2015).
 • Den externa kunskapen ska vara specialistkompetens och bidra till att ett innovationsprojekt eller utarbetande av IP-strategi startas.
 • Checken får användas till innovationsprojekt i tidiga utvecklingsfaser eller utarbetande av IP-strategi. Ej till generell produktutveckling, projekten ska ha innovationshöjd.
 • Checken får inte användas till att finansiera den egna verksamheten, inköp av material, marknadsföring, säljaktiviteter eller för att söka patent eller andra immaterialrätter eller till intrångskostnader.
 • Företaget ska utvärderas med avseende på bl.a. tillväxtpotential och förmåga att implementera den externa kunskap som inhandlas.

Ansök här!

Vi kommer att ta emot ansökningar och besluta löpande tills dess att medlen är slut. Ansök genom att fylla i detta formulär! eller via ett formulär som du kan få från Coompanion i din region.

Få råd och hjälp i samband med ansökan

Kontakta Coompanion i din region för att få hjälp att utvärdera idén och bedöma hur ni skall gå vidare. Hitta Coompanion i din region från vår förstasida!

Coompanion är en av Vinnovas förmedlare av innovationscheckar under 2015-17. Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet och driver program för att stärka innovationskraften inom flera samhällsområden och näringsgrenar.