Aktuellt


Ikea anlitar kvinnokooperativ
Publicerat den 27 augusti 2014

YallatrappanTidningen Dagens Handel skriver i dag om att kvinnokooperativet Yalla-trappan i Rosengård har fått ett centralt avtal med IKEA i Malmö. De ska sköta Malmövaruhusets syservice. Det är mycket ovanligt för IKEA att träffa lokala avtal.

Yalla Trappan är ett arbetsintegrerande socialt företag där samhälls- och medlemsvinsten är det viktiga. Kooperativet bildades 1 maj 2010 och syftar till att ge arbete, bryta isoleringen och få in invandrarkvinnor i samhället. Idag har de 14 anställda och flera praktikanter. 2013 fick Yallatrappan en av Coompanions innovationscheckar på 100 000 kronor.

Det sociala kvinno–kooperativet Yalla trappan i Rosengård har fått ett lokalt avtal med Ikea i Malmö. De ska sköta Malmövaruhusets syservice. Det är mycket ovanligt för Ikea att träffa lokala avtal. – See more at: http://www.dagenshandel.se/nyheter/ikea-anlitar-kvinnokooperativ/#sthash.tOm7tGmI.dpuf


Välkommen administratör!
Publicerat den 21 juli 2014

coompanion-generation-kooperation-skiss-v3_10

Bilden tillhör #generationkooperation.

OBS! Tjänsten är tillsatt
Vi vill ha dig till Coompanion Sveriges kansli.

 

Gillar du att vara den som får livet på en arbetsplats att flyta på smidigt? Ger du service med omtanke? Vill du ingå i ett team bestående av en VD, en verksamhetsutvecklare och en kommunikationsansvarig?

Kanske du är den vi söker. Coompanion Sverige söker en person som kan ta hand om administration och ekonomi.

Coompanion har sedan många år ett statligt uppdrag att hjälpa entreprenörer inom alla branscher att starta och utveckla företag tillsammans enligt kooperativa värderingar. Vi är själva ett kooperativ och finns med självständiga lokala kontor över hela landet, minst ett i varje län. I dagsläget är det 25 kontor med ca 130 medarbetare. Att arbeta enligt kooperativa värderingar handlar om att utveckla arbetssätt och kultur i företag med fokus på demokratisk styrning, delaktighet och ofta med en önskan om att nå en samhällsnytta. Vi vet därför att du är en person som gillar att samarbeta och utveckla ditt sätt att leda dig själv och att samverka med andra.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Löpande återrapportering av siffror till Tillväxtverket
 • Ekonomiadministration: Fakturor, konteringar, kvitton, underlag för löneutbetalningar
 • Administrativ kontakt med redovisningsbyrå, bank och revisor
 • Ansvarig för kalendariet, bokning/avbokning av möten
 • Arrangera möten internt och externt
 • Genomföra utvärderingar och kundnöjdhetsundersökningar
 • Skriva dokument på svenska och engelska
 • Viss administration av styrelsearbete
 • Uppdatera kontaktuppgifter till medlemmar och samarbetspartners
 • Löpande vardaglig administration, boka resor, inköp, ta emot besökare, post mm

Roll och ansvar kommer att utvecklas tillsammans med den vi väljer.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på i första hand 50 %. Tillträde snarast möjligt. Tjänsten är placerad på kansliet i Stockholm.

Skicka in ditt CV tillsammans med ett personligt brev till VD Kristina Herngren, mejladress kristina.herngren@coompanion.se. Sista ansökningsdag är fredagen den 15 augusti.

 

Tveka inte att höra av dig om du har frågor. Kristina har telefon 0706-33 23 72.

 Coompanion i Almedalen 2014
Publicerat den 17 juni 2014

Välkommen till Coompanions kooperativa dag tisdagen den 1 juli.  Kom och lyssna och delta på våra seminarier om kooperation, social ekonomi och framtidens välfärdstjänster. Samtliga seminarier är på Odd Fellow, Nunnegränd 4.

OBS! Längre ner på sidan hittar du också seminarier där vi är medarrangörer.

Vi avslutar tisdagen med ett kooperativt mingel klockan 18.00–20.00!

 

Våra seminarier tisdag den 1 juli

10.30– 11.30: Hur kan vi få fart på de sociala investeringarna?

Plats: Odd Fellow, Nunnegränd 4

Arrangörer: Coompanion och Mötesplatsen för social innovation (MSI) vid Malmö Högskola

Medverkande: Elisabeth Abrahamsson Le Mat Sverige, Jan-Eric Bengtsson Tillväxt Malmö, Lena Höök Skandia Idéer för livet, Andreas Svenungsson, Volvo-steget Alexander Crawford, konsult Human Phase (moderator)
Beskrivning av seminariet
Behovet av sociala investeringar ökar. Fler företag ser till samhällsnytta vid sidan om ekonomisk avkastning. Många söker investerare eller investerar själva för en ökad samhällsnytta. Coompanion och MSI har bjudit in aktörer som beskriver varför sociala investeringar är viktiga. Både traditionella företag och företag inom den sociala ekonomin har det gemensamt att de behöver kapital för att växa. Företag inom den sociala ekonomin har svårast att locka till sig externt kapital eftersom de är omgärdade med en rad myter. Största myten är att de inte får eller vill gå med vinst.

Politiker och investerare i övriga Europa har tagit ställning för den sociala ekonomin, och något är på gång i Sverige. MSI möter ofta privata finansiärer som letar efter företag med sociala mål att investera i. Coompanion möter kooperativa företag med sociala mål som har behov av kapital. Möt aktörer med olika perspektiv på sociala investeringar.

11.45–12.30: Företag med fokus på hur och varför – om kooperativt företagande i praktiken

Plats: Odd Fellow, Nunnegränd 4

Arrangör: Coompanion

Medverkande: Eric Wahlberg, Affärsområdeschef Hälso- och sjukvård Praktikertjänst, Curt-Olof Mann, Värdefullt Vetande, Eva Carlsson, Programmet Kooperativ utveckling, Tillväxtverket, Ingrid Bexell, Coompanion (moderator).

Beskrivning av seminariet

Att ett företag kallar sig kooperativt säger lite om hur företaget fungerar i praktiken. Rapporten Företag med fokus på hur och varför är den första studien som ger en bred och kvalitativ bild av det moderna kooperativa företagandet i Sverige. Vad är ett kooperativt företagande, egentligen?

Vi talar ofta om behovet av långsiktigt hållbara och ansvarstagande företag, där medarbetarna presterar sitt allra bästa. För det krävs delaktighet, mening, frihet och ansvar. I det goda samhället är det möjligt för människor att påverka sin välfärd och sin livskvalitet, politiken och det som sker på marknaden. Hur ägande, beslutsfattande och verksamhet ser ut hör intimt samman med detta. Det är alltså inte oviktigt vilken typ av företagande som finns i ett samhälle. Men att ett företag kallar sig kooperativt säger ganska lite om hur företaget fungerar i praktiken. Rapporten Företag med fokus på hur och varför är den första svenska studien som ger en både bred och djup kvalitativ bild av det moderna kooperativa företagandet i Sverige. Vad är ett kooperativt företagande, egentligen?

14.00–15.15: Välfärdsföretagen 2020 är kooperativa, eller?

Plats: Odd Fellow, Nunnegränd 4

Arrangörer: Coompanion och Arenagruppen

Medverkande: Karin Thalén, VD HSB Omsorg, Boa Ruthström chef för Arena idé, Mattias Goldmann, VD Fores, Gordon Hahn, ordförande Coompanion Sverige.

Beskrivning av seminariet

Debatten om aktörer i välfärden handlar oftast om vinst. Som producent av välfärdstjänster är kooperativa företag ganska få, men borde spela en självklar roll. Coompanion, Arenagruppen, Fores och HSB Omsorg diskuterar de värderingsdrivna aktörernas roll inom svensk välfärd för verklig mångfald.

Den kooperativa idén handlar om engagemang, demokrati och hållbarhet. I Sverige har det kooperativa arbetssättet visat sig fungera inom i synnerhet välfärdsområdet. Men varför startas det då inte fler kooperativa företag i välfärden? Är det för att det är okänt bland investerare, politiker och beslutsfattare? Eller är det attityden, att det inte går att driva företag utan att ha vinst som primär drivkraft? Vilka är utmaningarna?

Tankesmedjorna Arenagruppen och Fores vill båda se en mångfald av aktörer som bidrar på olika sätt i välfärdsdebatten. Arenagruppen har under våren lyft välfärdsdebatten på olika sätt. Fores är en av initiativtagarna till ”Uppdrag välfärd” som handlar om hur vi ska utföra, organisera, styra och utvärdera framtidens välfärdstjänster. HSB omsorg erbjuder vård och omsorg på entreprenad och i egen regi inom hemtjänst, äldreboenden och hushållsnära tjänster i Stockholmsregionen. HSB omsorg är en del av den kooperativa HSB-rörelsen.

15:30 – 16:00: Sociala företag – arbetsmarknadsåtgärd eller vägen till arbete?

Plats: Odd Fellow, Nunnegränd 4

Arrangörer: Coompanion och Europeiska socialfondens temagrupp Entreprenörskap och Företagande

Medverkande:
Hanna Berg, Mellanmålet. Morgan Eriksson. Ebba Sellström, Projkektledare, Europeiska socialfondens temagrupp
Entreprenörskap och Företagande. Ingrid Bexell Hultén, Moderator, Coompanion.

Att bo i rätt kommun, och möta rätt handläggare – har det blivit viktigare än de många arbetsåtgärder som finns? Och hur viktigt är det för unga människor att ingången till arbetslivet antingen sker via ett arbetsintegrerande socialt företag eller andra sorters företag?

Beskrivning av seminariet

Erfarenheten av att finnas i ett utanförskap är egentligen viktigare än ålder, etnicitet eller kön. Ju längre tid man är utanför, desto längre tid krävs för att komma in. Att bo i rätt kommun, och möta rätt handläggare – har det blivit viktigare än de många arbetsåtgärder som finns? Och hur viktigt är det för unga människor att ingången till arbetslivet sker via ett arbetsintegrerande socialt företag eller andra sorters företag?

Välkommen till ett samtal med Hanna Berg och Morgan Eriksson, båda med erfarenheter av långtidarbetslöshet och av det arbetsintegrerande sociala företagandet som en väg till stadigvarande arbete. Deltar gör också Ebba Sellström, projektledare för Europeiska socialfondens temagrupp Entreprenörskap och Företagande. Samtalsledare är Ingrid Bexell Hultén, Coompanion.

Efter samtalet kommer Magnus Stridh från Arbetsförmedlingen, Gordon Hahn, ordförande Coompanion Sverige och Arianne Rodert, ledamot i EESK reflektera och analysera kring socialt företagande och om Sveriges och EU:s roll.

18:00-20:00

Kooperativt mingel. Musik, tilltugg och alkoholfri dryck.

 

Måndag 30 juni

13:00 – 14:20 Demokratiska vinster i välfärden – tas möjligheterna med idéburen vård, skola och omsorg tillvara?

Plats: Frälsningsarmén, Krukmakarens hus, Mellangatan 21 (Oscarssalen)
Arrangör: Famna, Coompanion, RIO, Folkbildningsförbundet och Idéburen skola
Beskrivning av seminariet
Hur kan välfärden ta till vara de ekonomiska, sociala och demokratiska värden som idéburna aktörer inom den sociala ekonomin bidrar med? Vad gör EU på området? Ligger Sverige efter? Det är frågor som diskuteras i seminariet med EU-parlamentariker, svenska politiken och företrädare för media.Varje dag, året runt, bedrivs vård, skola, folkbildning och social omsorg av idéburna organisationer och kooperativa företag. Det är en bred och omfattande verksamhet, och trenden är att de idéburna välfärdstjänsterna växer i omfattning. EU-institutionerna driver också på för att den sociala ekonomin ska kunna ta större plats. Samtidigt fokuserar välfärdsdebatten i Sverige, oavsett om den tar plats i media eller i politiken, nästan uteslutande på offentliga myndigheter och kommersiella företag. Varför är det så? Hur kan välfärden ta till vara de ekonomiska, sociala och demokratiska värden som den sociala ekonomin bidrar med? Vad gör EU på området? Ligger Sverige efter?

Medverkande:
Jens Nilsson, EU-parlamentariker, Socialdemokraterna. Heidi Avellan, Ledarskribent, Sydsvenskan. Håkan A Bengtssopn, VD, Arenagruppen. Anne-Marie Brodén, Riksdagsledamot, Moderaterna. Mattias Lundberg, Moderator.
Kontaktperson:  Anita Olsson, Famna, 0736541451

Torsdag 3 juli

8.00-9.15 Hur arbetar vi med hållbart kapital till lokal utveckling och sociala entreprenörer?

Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3 (tidigare Högskolan), sal B23

Arrangör: Ekobanken, JAK Medelmsbank, Hela Sverige Ska Leva och Coompanion Sverige.

Beskrivning av seminariet

Hur kan företag med inriktning på människa och miljö förverkliga sina affärsidéer? Ett koncept för rådgivning och finansiering diskuteras – är det vad som behövs för en hållbar framtid? Mikrofonden är en av dessa nya möjligheter.

Medverkande: Annika Laurén, VD, Ekobanken. Sammy Almedal, VD, JAK Medlemsbank. Ulla Herlitz, VD, Mikrofonden Sverige. Kristina Herngren, VD, Coompanion Sverige. Staffan Bond, Verksamhetsansvarig, Hela Sverige Ska Leva. Alexander Ingster Hofgren, moderator, Coompanion/JAK Medlemsbank.Den nykooperativa ekonomin är ett alternativ
Publicerat den 7 januari 2014

Framför allt yngre entreprenörer tänker företagande på ett helt nytt sätt. Starka värderingar som demokrati, lika värde och personligt ansvar är viktigare än maximerad vinst. Trenden är att dela och att det är tillsammans en bättre värld skapas. Den ekonomiska föreningen och de kooperativa värderingarna är därför relevanta för den unga generationens företagare.

Minst lika viktiga är dessa värderingar för välfärdsföretag inom vård, omsorg och skola. I Sverige diskuteras vinst i välfärden. Å ena sidan framhålls privata lösningar, å andra sidan det offentliga. Men det är dags att omdefiniera vad ekonomisk utveckling innebär och gå mot en inkluderande ekonomi, där den nykooperativa ekonomin är ett alternativ. Så sker på många håll i Europa, och så bör ske också i Sverige.

Coompanion har varit med och startat många välfärdsföretag på kooperativ grund som efter några år vuxit sig starka. Fröja gynekolog- och barnmorskemottagning till exempel, som har funnits i 20 år. De korades till Årets kooperativ i Sverige 2013 med motiveringen: (–)ett fint exempel på hur vinst i välfärden, när den skapas i ett kooperativ, blir till mer och ännu bättre verksamhet till gagn för brukare och uppdragsgivare. Överskottet återinvesterats i verksamheten, inte minst i kompetensutveckling.

Eller personalkooperativet Språkskolan i Umeå. Vid senaste besöket av Skolinspektionen imponerade Språkskolan med sina ambitiösa och verbala elever med betyg som ligger över det nationella snittet. Lärarna är kompetenta, insatta och rektor driver verksamheten framåt mera än vad lagstiftningen kräver.

I Offerdal utanför Östersund är drygt 600 av byns invånare ägare av byns Hälsocentral. De som bor i Offerdal är med och påverkar och har insyn i verksamhetens alla delar, vilket skapar sann delaktighet. Medborgarägda Offerdals hälsocentral kan växa och utvecklas utifrån de behov som ortens medborgare har. Och den stora vinsten är att Hälsocentralen finns för dem.

Vi har många fler berättelser om hållbara och innovativa företag inom den nykooperativa rörelsen. Vi vill också delta i diskussionen kring vinst i välfärden för att lyfta fram andra perspektiv och möjligheter. Vi kommer under 2014 synas och höras, för det kooperativa företagandet är i växande och det tänker vi synligöra på olika vis.

Kooperativa företag är hållbara, och hållbarhet handlar om att se till dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att se till sina behov.

Gordon Hahn, ordförande Coompanion Sverige

Kristina Herngren, VD Coompanion SverigeUpprop för landsbygden och den lokala utvecklingen
Publicerat den 18 december 2013

Nedanstående upprop för landsbygden och den lokala utvecklingen har skickats till statsministern och landsbygdsministern.

Fredrik Reinfeldt, Statsminister

Eskil Erlandsson, Landsbygdsminister

Stockholm 17 december 2013

Det är med stor oro som vi, representanter för undertecknande organisationer, tagit del av beslutet om att stoppa den del av landsbygdsprogrammet som direkt berör den ideella sektorn.

Vi är många som allvarligt funderar på om regeringen verkligen insett konsekvenserna av beslutet. Vi är stolta över att ha skapat massor av företag och jobb genom satsningarna i landsbygdsprogrammet, men nu ser det illa ut.

I gles- och landsbygd finns sällan några riskkapitalister eller etablerade banker som vågar satsa på utveckling. Men landsbygdsprogrammet har gett möjligheter till investeringar i nya verksamheter och företag. Att stoppa landsbygdsprogrammet bidrar till avveckling och ökad urbanisering.

Den ideella sektorn är ofta motorn i bygden. Föreningen eller byalaget svarar för många funktioner som samhället gemensamt tar ansvar för i staden, men inte på landet. Här finns service för äldre och föreningsdrivna ungdomsgårdar. Här drar de lokala grupperna fiber och bygger för framtiden. De stimulerar entreprenörskap och startar själva företag inom många områden. De driver integrationsprojekt och ställer om till hållbara bygder. Den självklara mötesplatsen för byn eller lokalsamhället finns i föreningen.

Inom Leader sker ett fruktbart samarbete mellan ideell, privat och offentlig verksamhet, främst kommunerna. Det här rivs nu ner genom regeringens missriktade spariver. Vart tog de ambitiösa planerna på Lokalt ledd utveckling (CLLD) vägen?

Genom att ta bort viktiga möjligheter för den ideella sektorn att få stöd för att driva sin utvecklande verksamhet, så avrustas landsbygden. Här har skapats arbetstillfällen, men många kastas nu ut i osäkerhet på en närmast obefintlig arbetsmarknad. Företag, som med hjälp av programmet etablerats på landsbygden, riskerar att tappa kunder och avvecklas. Dessutom tvingas den ideella sektorn att dra ner på sin service i lokalsamhället, och därmed påskyndas avvecklingen av svensk landsbygd.

Vi vill inte vara med om det här. Vi ska ha utveckling! Vi ska ha en hållbar landsbygd som i nära samverkan med staden skapar underlag för företagande och ger goda möjligheter för atthela Sverige ska leva.

Vi tar därför initiativ till ett landsbygdsupprop för att tydligt påvisa att vi är upprörda över att landsbygdsprogrammet stoppas. Vi hoppas slippa starta ett landsbygdsuppror.

Annika Nilsson, förbundssekreterare ABF

Sven Lindgren, ordförande Civilförsvarsförbundet

Gordon Hahn, ordförande Coompanion

Calle Nathanson, VD Folkets Hus och Parker

Åse Blombäck och Staffan Nilsson, ordförande Hela Sverige ska leva

Bengt Almkvist, ordförande Skärgårdarnas Riksförbund

Johnny Nilsson, förbundschef Studiefrämjandet

Birger Svanström, ordförande Sveriges Hembygdsförbund
Trendigt starta kooperativ
Publicerat den 7 november 2013

Webbtidningen Nya Affärer har uppmärksammat att allt fler unga väljer att starta företag tillsammans, och då som kooperativ. Läs hela artikeln här:

 

”Det finns onekligen ett antal fördelar förknippade med ekonomiska föreningar, och det är sannolikt ett av skälen till att de sakta men säkert blir fler och fler, över hela landet.

Under perioden januari till och med oktober i år ökade antalet nyregistrerade ekonomiska föreningar med 4,2 procent jämfört med samma period ifjol. I dagsläget finns 14 000 föreningar runt om i landet.

– Flera fördelar är av ekonomisk art, till exempel att det inte krävs ett kapital för att komma igång, jämfört med till exempel aktiekapitalet på 50 000 kr, säger Lotta Backlund, handläggare i frågor som rör ekonomiska föreningar på Bolagsverket i Sundsvall.

Alla bidrar

I den ekonomiska föreningen satsar delägarna var och en det man kommit överens om. Lägsta insatsen är 1 krona och det är sin egen insats man ansvarar för.

Många moderna verksamheter som lämpar sig för kollektivt ägande dominerar bland de nyare ekonomiska föreningarna. Lotta Backlund exemplifierar med fiberföreningar. Sådana verksamheter kan också vara bidragsberättigade i inledningsskedet, från stat eller kommun.

– Det är inte ovanligt att mindre byar eller samhällen startar en ekonomisk förening för att dra bredband till hela byn, säger hon.

En annan vanlig verksamhet som ofta drivs som ekonomisk förening är flyktingförläggningar, som är bidragsberättigade under en inledningsfas.

Inget personligt ansvar

Den stora fördelen för delägarna i den ekonomiska föreningen är att de inte är personligen ansvariga om det inte går bra, jämfört med om verksamheten drivs i enskild firma.

Nackdelarna då? Okunskapen kan vara en nackdel i vissa fall, enligt Lotta Backlund.

– Många förstår inte vad de gett sig in i. Det går inte bara att lägga ner en ekonomisk förening om den inte går bra. Då ska den likvideras på frivillig väg och det är en process som det tar ett tag innan den går att avsluta. I processen uppstår kostnader som delägarna måste stå för.

Skatten har sänkts

Även de ekonomiska föreningarnas inkomstskatt har blivit fördelaktigare sedan den i början på året sänktes från 26,3 procent till nuvarande 22 procent.

En medlem som är anställd av föreningen får lön som beskattas på samma sätt som för andra anställda. Föreningen betalar arbetsgivaravgifter och drar preliminär A-skatt.

Vinstutdelningen, eller överskottsutdelningen som den heter, är en för många intressant aspekt på den ekonomiska föreningen. Utbetalning till medlemmar som inte är ersättning för arbete eller annan motprestation ses som en utdelning från föreningen. En sådan kan göras om det finns ett överskott på pengar i kassan. Föreningen betalar ingen skatt på utdelningen, utan det gör medlemmarna, i inkomstslaget kapital.

Krav på revisor

En ekonomisk förening måste alltid lämna årsredovisning, och här finns också krav på revisor, oavsett hur liten verksamheten är.”

Christer Fälldin, red@privataaffarer.seKooperativ barnmorskemottagning investerar vinst i välfärd
Publicerat den 17 oktober 2013

Fröja

2013 års pristagare av Årets kooperativ delades ut på onsdagskvällen under Coompanion Sveriges höstmöte. Priset gick i år till Fröja gynekolog- och barnmorskemottagning, som nominerats av Coompanion Göteborgsregionen.

Motiveringen till priset är:
Framgångsnycklarna för 2013 års vinnare av Årets kooperativ i Sverige är delaktighet, uthållighet och vilja till utveckling. Årets pristagare är ett fint exempel på hur vinst i välfärden, när den skapas i ett kooperativ, blir till mer och ännu bättre verksamhet till gagn för brukare och uppdragsgivare. Överskottet återinvesterats i verksamheten, inte minst i kompetensutveckling.

Personalomsättningen liksom sjukfrånvaron är låg och ålderspension är i stort det enda som gör att en anställd slutar. Att kooperativet är en attraktiv arbetsgivare märks också i framgångsrik rekrytering av expertkompetens som det råder brist på i regionen.

Verksamheten har stadigt vuxit och idag driver företaget sju mottagningar fördelat på fyra kommuner.

20-årsjubilerande Fröja Gynekolog- och barnmorskemottagning är ett gott exempel på att kooperativ är ett långsiktigt och hållbart företagande.

Sammanlagt tolv kooperativa företag nominerades till Årets kooperativ  av regionala Coompanion. Alla skulle kunna bli pristagare, men juryn var tvungen att välja ut fyra som fyra som sedan gick ”folket” kunde webbrösta på.

Webbomröstningen pågick under två veckor och 802 personer har varit inne och röstat på sin kandidat. Dessa röster har sedan vägts samman med juryns röster.

De fyra finalisterna var kommunikationsbyrån Geektown från Luleå, Språkskolan i Umeå, Fröja gynekologi- och barnmorskemottagning från Göteborgsregionen och tatuerarverkstan Skäggiga damen från Bagarmossen i Stockholm.

Priset Fröja får är 10 000 kr, ett års kostnadsfritt medlemskap hos Arbetsgivarföreningen KFO samt ett Connect-medlemskap hos Impact Hub Stockholm och självklart även rådgivning av Coompanion.Om det behövs.

Syftet med tävlingen Årets kooperativ är att uppmärksamma det fantastiska arbete som essaychecker.net görs inom kooperativa företag och den bredd på affärsverksamheter som bedrivs.

Juryn, utöver allmänheten, har varit personer som är duktiga på företagsutveckling och kooperation:

 • Gordon Hahn, ordförande Coompanion Sverige
 • Maria Kjellberg, Drivhuset Sverige
 • Jesper Kjellerås, VD Impact Hub Stockholm
 • Eva Nordström, samhällspolitiskt ansvarig för Arbetsgivarföreningen KFO
 • Eva Carlsson, handläggare på Enheten för entreprenörskap, Tillväxtverket

Kontaktperson Fröja gynekologi- och barnsmorskemottagning;
Agneta Johansson 0763-10 05 15Coompanion premierar sex innovativa och spännande företag
Publicerat den 22 augusti 2013

Coompanion är företagsrådgivaren för alla som vill starta kooperativa företag. Vi finns på 25 platser i hela landet – i stort sett ett Coompanion i varje län.

Vi är en av tre nationella aktörer som distribuerar VINNOVA:s innovationscheckar under 2013.* Nu har andra omgången checkar delats ut till sex stycken innovativa och spännande företag.

För att kunna söka och kanske få en innovationscheck från Coompanion är att företaget ska ha minst tre anställda, ha bedrivit verksamhet i minst ett år, ha försäljningsintäkter och vara registrerat i Sverige. Alla företagsformer har varit välkomna, men företag som är kooperativa och vill samverka har prioriterats.

Nedan listas företagen som fått en innovationscheck denna andra omgång och motiveringen till det:

Campus ReDesign
‘Plug & Teach’ är en intressant tjänsteinnovation som kommer att förenkla nuvarande webbcampustjänster för befintliga och nya kunder. Idén är att snabbt skapa attraktiva lärupplevelser online. Kunderna är konsulter och utbildare inom ekologiskt och socialt hållbar utveckling, och de vill kunna ‘Plug’ (plugga in) sin kunskap, och använda den för att ‘Teach’ (undervisa) sina respektive kundgrupper det vill säga ‘Plug&Teach’.

Ingebo Hagar – kretsloppsby
Ingebo Hagar ska som modellby utgöra en kompetensnod för utbildning och inspiration kring praktik och konkreta handlingar för hållbart boende, brukande av jord och skog och en hållbar livsstil. I Ingebo tar man ett helhetsgrepp på begreppet hållbar utveckling såväl miljömässigt som socialt och ekonomiskt genom att gå från ord till handling. Byborna delar på resurser och skapar inkomstmöjligheter och försörjning på ett sätt som inte är tärande. Istället förs resurser tillbaka till marken de brukar.

GrönaSak
GrönaSak är ett kooperativ som vill ta fram en ny odlingsteknik – så kallad aeroponisk odling – som innebär att odla i fuktmättad luft, istället för jord. Odlingstekniken används inte än i Sverige,

Fördelen med metoden i ett nordiskt klimat är att grödorna växer snabbare och avkastningen blir större än konventionell (hydroponisk) odling. Med konstljus går det även att skörda på vintern.  Metoden gör det möjligt att odla och skörda året runt samt skapa nya produkter. På kort sikt vill företaget förbättra lönsamheten och arbetsvillkoren i kooperativet. På lång sikt kan metoden bidra till ett mer ekologiskt, socialt och ekonomiskt jordbruk.

Basic Care Unit
Basic Care Unit har hemtjänst, omsorg och hushållsnära tjänster som sin specialitet. Med hjälp av innovationschecken ska Basic Care Unit ta fram ett unikt system som gör det möjligt för framförallt hemtjänstföretag att administrera, planera, schemalägga och journalföra sin verksamhet i ett och samma system. Systemet är tänkt att utgå från vårdtagarens behov för att säkerställa kvalitén och genomförandet. Med sitt system vill Basic Care skapa ett enklare och effektivare arbete hos hemtjänstföretaget. Det innebär fler timmar hos vårdtagaren, liksom förbättrad information mellan vårdtagare, hemtjänstföretag och anhöriga.

Consumentor
Consumentor utvecklar verktyg och tjänster för hållbar utveckling. Affärsidén är att gynna hållbar konsumtion och produktutveckling genom samverkan mellan konsumenter, företag och rådgivare. Consumentor ska vidareutveckla informationssystemet Shopgun med hjälp av sin innovationscheck. De vill också kunna erbjuda nya företagstjänster för att lyfta fram miljövänliga och hållbara produkter på marknaden.

PREO Sweden
PREO är ett innovationsföretag som levererar egna högkvalitativa digitala tjänster. Det görs genom att mixa hög kompentens och innovation med kreativitet.

PREO Sweden ska tillsammans med ungdomar från Rinkebyakademien undersöka behov, utveckla problematiken, identifiera olika behovsområden och skapa tjänster och funktioner kring ett kommunikationsmedium som inte finns på marknaden i dag. Denna kanal baseras primärt på en funktion som ska förbättra och effektivisera kommunikationen mellan människor.

* Satsningen med innovationscheckar är ett led i arbetet med att förbättra innovationsklimatet i Sverige och ge företag med tillväxtpotential möjlighet att vässa sin innovationsförmåga. Det kan handla om nya produkter, tjänster, affärsmodeller, processer, nya organisatoriska lösningar och partnerskap.Välbesökta Coompanion-seminarier i Almedalen
Publicerat den 5 juli 2013

Torsdagen den 4 juli arrangerade Coompanion två seminarier i Almedalen på temat kooperativt företagande .

Intresset var särskilt stort för ”Behövs kooperativt företagande i Sverige?”, där bland andra näringsminister Annie Lööf medverkade. Idéburna och kooperativa företag är en relativt outnyttjad företagsform i Sverige och några av de utmaningar som finns berör kapitalfrågan och regelverket.
– Jag är övertygad om att en ökad bredd och mångfald i näringslivet kan bidra till att ta tillvara potentiell tillväxt. Det gläder mig därför att det finns ett så stort intresse och engagemang för kooperativt företagande, sade Annie Lööf bland annat.

Läs Näringsdepartementets artikel om seminariet här:
http://www.regeringen.se/sb/d/4902/a/220651

Det andra seminariet handlade om varför unga inte startar företag tillsammans trots att de säger att de vill. I panelen fanns fr v Camilla Carlsson, Coompanion Östergötland, Eva Carlsson, Tillväxtverket, Sofia Prans, Serus samt Elin Olsson, C-O-M-B-I-N-E Arkitekter.

ungpanel

Stort tack till alla medverkande och åhörare! Se gärna fler bilder och kommentera på vår Facebooksida:
https://www.facebook.com/coompanion