Styrelse Coompanion

gordon_hahn_9128

Gordon Hahn, ordförande.
VD för SERUS samt anställd på Region Örebro län som internationell strateg på deltid. Expert till EU Kommissionen inom social ekonomi och socialt företagande (GECES).

Karina 2012

Karina Lindgren, vice ordförande
Ordförande Coompanion Fyrbodal. Arbetar i huvudsak med ledar-och organisationsutveckling. Är utbildad jurist vid Göteborgs Universitet.

kjell_johansson_9177

Kjell Johansson, ledamot
Ordförande i Coompanion Roslagen&Norrort och i Coompanion Stockholm. Pensionerad företagsekonom vid Stockholms universitet.

 

Övriga ledamöter:

Thomas Andersson, företagare och deltidspolitiker

Hans Jansson

Anders Johansson, verksamhetsledare Coompanion Örebro län

Ulf Kyrling, näringslivsutvecklare Region Skåne

Åsa Minoz, grundare ModigMinoz AB

Susanne Vinderå, verksamhetsledare Coompanion Västernorrland