Kan ni leverera ledarskapsutbildning till vårt nya projekt?

Nu kan ni lämna offert för genomförande av utbildningsprogram för ledare i arbetsintegrerande sociala företag. Programmet ska genomföras i projektet ASF Akademin på flera platser i landet.

Uppdraget sträcker sig från oktober 2018 till juni 2020. Tjänsten efterfrågas inom följande områden: Luleå, Sundsvall, Gävle, Norrköping, Göteborg, Karlskoga eller Örebro samt Hässleholm.

Ledare i dessa företag har ett stort behov av kompetensutveckling särskilt utvecklat för det speciella företagandet som arbetsintegrerande sociala företag innebär. Traditionella ledarskapsprogram och traditionell kompetensutveckling fungerar inte när arbetsintegration, empowerment, delaktighet, arbetsträning och mentorskap står i centrum. Här krävs utbildningar som är anpassade andra behov.

Läs mer i offertförfrågan (pdf)

Lämna anbud

Anbud skall inkomma via mail senast 2018-09-15 till asfakademin@coompanion.se

Använd endast rubrikerna i vår mall för offert när ni lämnar ert anbud.

Ladda hem Coompanions mall för offert

Om projektet

ASF Akademin syftar till att stärka de arbetsintegrerande sociala företagen (ASF) i Sverige som arbetsmarknadspolitisk aktör. Projektets fokus är kompetensutveckling av anställda och ledare i arbetsintegrerande sociala företag (ASF) för att utveckla och säkra kvaliteten på arbetsträning och utveckla de sociala företagens ledning.

Därtill skall kompetensutvecklingen stärka det sociala företagets ledning för att skapa förutsättningar för att möta de unika förutsättningar som råder och samtidigt skapa förutsättning för utveckling av företaget.

ASF Akademin är ett nationellt ESF projekt och insatser kommer att ske i sju regionala nav där 10-20 arbetsintegrerade sociala företag finns representerade.

Projektet bedrivs i ett brett partnerskap bestående av bland annat Skoopi, Tillväxtverket, Certasf, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Sveriges Kommuner och Landsting. Coompanion Sverige ekonomisk förening är projektägare och den upphandlande organisationen.

Kontakta oss vid frågor

Sara Isaksson
Projektledare ASF Akademin

sara.isaksson@coompanion.se
0701-426608

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!