Nu söker vi nyanlända entreprenörer i storstäderna

Jobbar du med nyanlända eller är du nyanländ entreprenör i Sverige?

Projektet Next Step into a new country drivs av Coompanion Sverige och riktar sig till nyanlända entreprenörer i hela Sverige. Det är möjligt genom finansiellt stöd från JP Morgan Chase Foundation.

Next Step hjälper nyanlända entreprenörer att öka omsättningen, hitta finansiering och skapa nya anställningar i sina företag. Fram till sommaren 2020 ska Next Step öka tillväxten i företag som drivs av nyanlända.

Se filmen om Next step på arabiska med engelska undertexter och läs mer om projektet här!

 

Var med när Next Step besöker Stocholm 9/4, Göteborg 10/4 och Malmö 11/4

 • Första avdelningen
  90 till 120 minuter inklusive frågor och funderingar
  Till: företagsrådgivare, föreningar, finansiärer, företagsnätverk, politiker…
  Information om att projektet vänder sig till nyanlända som startat eller är på väg att starta företag. Coompanion erbjuder förstärkt företagarrådgivning med språkstöd (arabiska, engelska, dari, spanska, persiska, m.fl. språk) om det behövs. Vad innebär detta?
 • Andra avdelningen
  90 till 120 minuter
  Till: företagsrådgivare och företagare
  Möjlighet till enskilt samtal med rådgivarna på Next Step samt drop-in rådgivning på flera språk.

 

För mer information om dagen i Göteborg se här eller skicka mejl till golsa@coompanion.se.

Mer information om dagen i Stockholm och Malmö kommer snart!

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!