VÄLKOMMEN ATT SKAPA NYA MÖJLIGHETER FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING

Ibland kan en hållbar värld kännas långt borta, men den kan också vara alldeles bakom knuten. Vombsjösänkan är en unik plats i Sverige och världen och har potential att bli ett biosfärområde enligt UNESCOs riktlinjer. Biosfärområden är pilotområden med naturvärden i fokus, där nya metoder och ny kunskap testas för att nå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Vill du öka din plats attraktionskraft genom att utveckla naturen, kulturen, frilufts- och näringslivet? Var med och bidra med dina tankar och perspektiv!

Tillsammans kartlägger vi behov, ser möjligheter och identifierar resurser för en hållbar framtid!

Måndagen den 3/6 kl. 18.30-20.30
Vombs kaffestuga, Vombsvägen 8, Veberöd

ANMÄLAN HÄR
Begränsat antal platser, först till kvarn
Anmäl dig senast måndag 27/5

UPPLÄGG:
• Presentation av leaderprojektet
Under 2017-2019 genomfördes en förstudie kring att bilda ett UNESCO biosfärområde som ett samarbete mellan Eslöv, Lund och Sjöbos kommuner. Detta projekt är en fortsättning på det arbetet, vilket leds av Coompanion Skåne som ett samverkansprojekt genom Leader Lundaland och Leader Sydöstra Skåne. Projektet möjliggör för boende, föreningsliv, byalag, företagare och andra verksamma på platsen att ta initiativ till aktiviteter och utvecklingsprocesser som kan docka på en framtida kandidaturprocess. Här berättar vi mer om bakgrunden och upplägget.

• Workshop: Vilka mervärden kan vi skapa tillsammans?
Var med och dra upp riktningen framåt! Du kan bidra med egna idéer eller låta dig inspireras av vad som är på gång.

KONTAKTPERSONER:
Sara Ericsson
projektledare Coompanion Skåne
sara.ericsson@coompanion.se
073-391 44 33

Tina Jönsson
projektledare Coompanion Skåne
tina.jonsson@coompanion.se
0733-63 89 50

MER INFORMATION:
Hemsida: skane.coompanion.se/vombsjosankan
Facebook: Biosfärområde Vombsjösänkan
Instagram: biosfaromrade_vombsjosankan

 

Projektet ”Tillsammans för biosfärområdet Vombsjösänkan” pågår 2019-2021. Syftet är att bjuda in alla som vill engagera sig för ett biosfärområde i Vombsjösänkan. Under projekttiden kommer det vara möjligt att delta i aktiviteter och studiebesök och att själv ta initiativ till utvecklingsprocesser. Projektet ägs av Coompanion Skåne med huvudfinansiering från Leader Lundaland och Leader Sydöstra Skåne.

 

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!