Utforska Vombsjösänkans miljöhistoriska arkiv

Kom och utforska hur det såg ut i Vombsjösänkan sen istiden och framåt! Dagens landskap bär spår av både naturliga och mänskligt orsakade förändringar. Paleoekolog Anna Broström har tillsammans med andra forskare borrat flera meter ner i Vombsjön för att studera lämningar av pollen som finns. Anna har länge studerat hur landskapet och miljön förändrats sedan istidens slut och hur människor och natur samspelat för att ge upphov till den miljö vi ser i dag.

Miljöarkivet i Vombsjön innefattar de senaste 12 000 årens historia om sjöns ekosystem och hur landskapet runt omkring förändrats genom tiderna och för de 500 generationer människor som levt i området. Arkivet kan delas in i åtta större kapitel som vart och ett har ett skeende som kan berättas mer i detalj. Förhoppningen är att träffarna inspirerar till att ta reda på mer om en tidsperiod eller särskild dynamik i ekosystemet, kanske även konst och musik?

Upplägg och datum:
11 mars kl. 18-20 – allmän presentation på Torna Hällestad Lanthandel
25 mars kl. 18-21 – fördjupad workshop för extra intresserade*
6 maj kl. 18-21 – fördjupad workshop för extra intresserade*
27 maj kl. 18-20 – gemensam presentation *

* Den 25 mars har vi träffen på distans via internetbaserat videomöte pga. coronapandemin. Vidare planering med val av plats och upplägg gör vi utifrån hur situationen utvecklas. Hör av dig för mer information och svar på eventuella frågor.   

Evenemanget är gratis och öppet för alla, men begränsat antal platser på träff två och tre! Intresseanmälan görs till Anna.

Kontaktperson:
Anna Broström
Anna.Brostrom@forntillframtid.se
0702-444925

Facebookevent – bjud gärna i fler!

Läs mer om studiecirkeln här: ”Människan är en del av och helt beroende av biosfären”


Arrangemenaget är en del av Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan. Projektet ägs av Coompanion Skåne med huvudfinansiering från Leader Lundaland och Leader Sydöstra Skåne.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!