Så ställer vi om under coronapandemin

Spridningen av coronaviruset, covid-19, innebär att vi alla måste anpassa oss utifrån nya förutsättningar och ta ansvar för att minska smittspridningen. På Coompanion Skåne följer vi nyhetsrapporteringen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att på bästa sätt ställa om våra verksamheter.

Vi erbjuder gratis rådgivning via webbmöte och telefon

Coompanion är de idéburna och kooperativa organisationernas företagsutvecklare. En viktig del i vårt arbete är att alltid erbjuda kostnadsfri rådgivning för dig som vill starta eller utveckla ditt företag. Vi rådger om val av organisationsform, affärs- och verksamhetsutveckling, kommunikation och marknadsföring och andra frågor som dyker upp i din vardag som företagare, kooperatör eller samhällsentreprenör. Detta är något som vi kommer att fortsätta med via telefon och webbmöten, för att på så sätt undvika fysiska möten.

Utöver vår ordinarie rådgivning bemannar vi nu även Coompanion Skånes coronajour. Här kan vi hjälpa till att vara bollplank kring statens olika stödåtgärder, exempelvis sjuklön och korttidspermittering. Du är välkommen att kontakta oss med en specifik fråga eller för att boka en längre rådgivning.

Vid brådskande frågor kopplade till coronakrisen, kontakta vår coronajour->

För att boka en längre rådgivning via telefon eller webbmöte, kontakta oss här:
Tel: 040 – 220 510
E-post: skane@coompanion.se

Vi ställer om våra arrangemang och projekt

Utöver rådgivningen driver Coompanion Skåne ett flertal projekt med målet att bidra till ett hållbart Skåne där människor går samman och driver utveckling. Vi har dialog med projektets olika finansiärer för att på bästa sätt anpassa vår planering och de olika verksamheterna. Våra prioriteringar är att:

  • Planera om majoriteten av våra aktiviteter och möten så att de istället hålls digitalt, eller genomförs vid ett senare tillfälle.
  • I de fall mindre grupper träffas ser vi till att tvätta händerna, hålla avstånd och bara delta om vi är friska och inte ingår i en riskgrupp. Då flera av projekten har utomhusverksamhet kommer vi att försöka vara utomhus i så stor utsträckning som möjligt.

Vi arbetar på distans och undviker onödiga resor

Vanligtvis går det att träffa oss på EC Södertull i Malmö, där vi har vårt kontor. Vi arbetar nu hemifrån i den mån vi kan och ställer om planerade arrangemang och konferenser till olika digitala lösningar. Även om vi brukar förespråka att åka kollektivt, försöker vi i nuläget undvika det på grund av risken för smittspridning. Istället går vi, cyklar eller tar bilen.

Har du frågor kring vår omställning?

Om du har vidare frågor kring vår planering eller om specifika aktiviteter är du välkommen att kontakta mig eller våra respektive projektledare.

Här hittar du kontaktuppgifterna till alla i personalen.

Tack för din förståelse och ditt stöd i vår omställning!

Olof Eriksson, VD & företagsutvecklare
mobil: 0708-658492
e-post: olof.eriksson@coompanion.se

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!