SMARTa kulturutövare organiserade sig tillsammans

Smart är Europas största frilanskooperativ med 120.000 medlemmar i nio länder och 45 städer. Medlemmarna är frilansare och representerar ett brett spektra av yrken. Alla medlemmar har valt att organisera sig tillsammans, kooperativt, istället för att driva enskilda firmor och föreningar. Detta gör att de blir starka av att vara många, kan dela resurser, underlätta samarbeten och vara en del av en gemenskap.

Vi tog ett snack med Frida Wikström, kommunikatör på Smart.

– Smart är ett kooperativt produktionshus och faktureringstjänst. Inom Smart kan frilansare utan firma eller förening skapa egna eller gemensamma projekt eller långsiktiga verksamheter (mini-kooperativ inom kooperativet Smart). Smart rymmer en stor bredd av olika typer av yrken och projekt: allt från konst till arkitektur, från trädgårdsprojekt till programmering, berättar Frida.

Hur kom det sig att ni startade företaget i kooperativ form?

– Smart är ett europeiskt kooperativ som finns i 9 länder och har ca 100.000 medlemmar. Tillsammans är vi en kraftfull röst för att förbättra frilansares situation; som ofta är prekär. Många har otrygga och korta anställningar, betalningen kan utebli och man kanske inte har samma tillgång till de sociala trygghetssystemen som en anställd har. Genom påverkansarbete och genom att tillhandahålla tryggare lösningar genom anställning vill Smart vara ett bättre alternativ för frilansare, menar Frida.

Vad är det bästa med att vara ett kooperativ?

– Stort engagemang och många röster skapar en dynamisk organisation som kan växa utifrån medlemmarnas behov. Vi har en medlemssida där alla våra medlemmar kan se vad andra gör och få tillgång till ett stort nätverk av olika kompetenser som kompletterar varandra och skapa värden sinsemellan, säger Frida.

Smart i Sverige har nyligen ombildats till ett kooperativ som ägs av sina över 1000 medlemmar! Under våren 2019 hölls det första kooperationsmötet med workshops och inspirationsföreläsningar med ca 40 deltagare från hela Sverige, Finland, Spanien och Belgien. Detta är det som medlemmarna tyckte var viktigast för dem i framtidens kooperativ:

Strukturer, stöd och service i ett kooperativ

Som medlem ska du kunna ta del av nätverk, resurser, erfarenheter och bygga gemensamma tjänster. Du ska också få stöd i kreativa processer genom t.ex. mentorsprogram.

Ekonomiska fördelar i ett kooperativ

Medlemskap i ett kooperativ ska ge ekonomisk styrka både genom antal och inflytande på ekonomin. Kooperativet kan samordna inköp, dela gemensamma arbetsytor och ge bättre förhandlingsläge för lån, försäkringar och pension.

Tillgång till hela Europa

Som medlem i Smart frilanskooperativ tillhör du ett europeiskt nätverk. Det ger till gång till arbetsplatser, samarbetspartners och utbyten i nästan hela Europa.

Över 1000 medlemmar bara i Sverige

Ett kooperativ bygger på verksamhet för medlemmarna och av medlemmarna. Det finns enorma resurser och kompetenser från norr till söder med möjligheter till samarbeten, stöd och inspiration från varandra. 

Läs mer om Smart på deras webbplats

Vill ni också förverkliga en idé tillsammans?

Hos Coompanion får ni kostnadsfri rådgivning när ni vill starta och driva företag tillsammans. Vi hjälper er att vässa er idé, välja bolagsform, diskutera möjligheter kring finansiering, hur samarbetet ska organiseras, hur ni hittar andra företag att samverka med, samt kompetensutveckling och stöd när ni planerar att expandera.

Hitta din närmsta rådgivare här

Vill du veta mer om schysst företagande – kooperation? Läs mer här!

Upptäck fler kooperativa stories ⤻

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!