Social Innovation Camp – Tillsammans löser vi effekterna av COVID-19

Vad är Social Innovation Camp: 

Konceptet Social Innovation Camp handlar om att hitta innovativa lösningar på stora och relevanta samhällsutmaningar. Under hösten 2020 fokuserar vi på effekterna av COVID-19 i Kronoberg.

Hur genomför vi Social Innovation Camp: 

Vi konkretiserar aktuella och lokala samhällsutmaningar kring effekterna av COVID-19. Sen samlar vi människor från idéburen sektor, Línneuniversitet, gymnasieskolor, näringsliv och det offentliga i en gemensam worskhop. Workshopen är baserad på metodiken Design Thinking som utgår från kunden och användaren som medskapare av lösningen.

Vad får vi för resultat:

Det bildas en dynamik när vi aktiverar människor ur dessa sektorer i en gemensam entreprenöriell process. När det skapas beröringspunkter mellan aktörerna genereras det också förutsättningar för genomförbara idéer. Det är dessa idéer vi gör verklighet av!

Hur kan du/ni delta?

För den här insatsen riktar vi oss både till människor från ovannämnda sektorer och till allmänheten.

Anmäl dig HÄR!

Projektledarna:

Wille Lopez – Coompanion Kronoberg

Mail: wille.lopez@coompanion.se / Mob: 070 853 87 00

Isabell Ternemo – Drivhuset Växjö

Mail: isabell.ternemo@drivhuset.se / Mob: 070 897 38 80

I samarbete med:

Finansierad av:

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!