Innovationscheckar till företag i Kalmar län

Coompanion är ett av tre företag som fått i uppdrag av Vinnova att dela ut checkar á 100 000 kr till företag för att förbättra innovationsklimatet i Sverige. Nu har andra omgången delats ut till sex stycken innovativa och spännande företag, varav två i Kalmar län.

Ingebo Hagar – kretsloppsby

Ingebo Hagar är plattform och modellby för ekologisk och social hållbarhet. Hjärtat är ett ekocafé, men här finns även pensionat, gårdsbutik, vandringsleder, ekologisk odling, djurhållning och skogsbruk. Nu vill byn bli ännu mer klimatsmart och miljövänlig genom att bland annat installera solceller och solpaneler till el och uppvärmning och anlägga dammar för rening av avloppsvattnet. Under 2013 har ett dräneringssystem anlagts som samlar regnvattnet från parkeringen och taken som kan användas till bevattning, samtidigt som det förhindrar översvämningar vid störtregn. Innovationschecken kommer användas till rådgivning för de olika projekten.  Till hemsidan…

Kristina Lindelöf är en av medlemmarna i Ingebo Hagar ekonomisk förening, som med hjäp av innovationschecken kommer anlägga ett fågelvatten vid en av vandringslederna, som också ska handikappsanpassas.

iTeve Production Europa AB

iTeve utvecklar i samverkan med företag inom transportsektorn en produkt som ska undanröja olycksrisker och effektivisera underhållet av transportleder. Den innovativa produkten bygger på automatiserad filmdokumentation och insamling av olika data som bearbetas i en molntjänst. Innovationschecken kommer att användas till framtagandet av en prototyp. Till hemsidan…

Tanken med innovationscheckarna är att de ska ge företag med tillväxtpotential möjlighet
att vässa sin innovationsförmåga genom att till exempel köpa tjänster av exempelvis universitet och högskolor, institut eller andra offentliga eller privata kunskapsleverantörer. De ska rikta sig mot små och medelstora företag som behöver ny kunskap eller ny teknik för att ta fram innovativa tjänster, varor eller processer. Det kan handla om affärsmodeller, nya organisatoriska lösningar, partnerskap och produkter. Coompanion premierar kooperativa och samverkande företag. 

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!