Kooperation ännu mer relevant för framtiden visar ny rapport

Kooperativa och ömsesidiga företag kan bidra till att lösa framtidens utmaningar, till exempel urbanisering, klimatförändringarnas effekter och pandemier och andra kriser genom demokrati, hållbarhet och ansvarstagande. Det visar den nya rapporten Kooperation på framtidens villkor, som idag lanseras av Kairos Future och Svensk Kooperation.

I rapporten undersöker Kairos Future om den kooperativa företagsformen matchar ungas
värderingar samt om kooperationen är relevant för att lösa framtidens utmaningar.

Vill ni starta kooperativ? Boka en rådgivning med Coompanion i er region!

Rapporten Kooperation på framtidens villkor visar att unga lockas av ansvarstagande, hållbara och stabila företag och att kooperativa och ömsesidiga företag därmed är intressanta för den unga generationen. De kooperativa företagens långsiktighet och motståndskraft är också intressant för unga som vill slippa gig-ekonomins osäkerhet eller minimera riskerna vid nästa pandemi eller annan samhällskris. Rapporten visar också att unga lockas av företagande, gärna med andra.

— Det är glädjande att se att unga vill starta företag tillsammans och att de har höga krav på företags hållbarhet och ansvarstagande. Här ser vi på Svensk Kooperation en perfekt match med de kooperativa och ömsesidiga företagens idéer och värderingar, säger Anna Karin Hatt, ordförande för Svensk Kooperation och vd på LRF.

Kairos omvärldsanalys visar ett samhälle i turbulenta tider vilket inte lär mattas av fram till 2030.

— Accelererande klimatförändringar, ekonomisk oro och ökande sociala klyftor bäddar för ett fortsatt dramatiskt decennium. Här har kooperativa och ömsesidiga företags långsiktighet och bevisade motståndskraft vid kriser en fördel framför andra företagsformer. Politiska företrädare har därför anledning att intressera sig mer för företag som drivs enligt de kooperativa principerna, säger Fredrik Torberger, framtidsstrateg på Kairos Future.

Rapportens omvärldsanalys visar på behovet av ett mer hållbart samhälle med ansvarstagande företag.

Nu behövs ny politik och folkbildning

— Vårt samhälle står för stora utmaningar, och kooperativa och ömsesidiga företag kan och vill göra skillnad. Men kunskapen om den kooperativa företagsformen är för låg. Nu behövs en politik som gynnar det kooperativa företagandet och en folkbildning av allmänhet, politiker och lärosäten, säger Anna Karin Hatt, ordförande för Svensk Kooperation och vd för LRF.