Kreatörerna Linnea Korpi, Rebecca Lindkvist och Anita Ekman driver sedan nio månader tillbaka den landsbygdsfokuserade design- och arkitektstudion Studio FÅRM. Det var ingen slump att valet föll på den kooperativa modellen. På Studio FÅRM är ledorden gott samarbete, lika värderingar och kreativitet. 

Kooperativ form kom naturligt

När Studio FÅRM grundades var det naturligt och självklart att det skulle vara ett kooperativ. Linnea, Rebecca och Anita har alltid trivts med att arbeta tillsammans, utifrån samma värderingar och mål. En annan viktig anledning till att valet föll på kooperativ var landsbygdsperspektivet. Möjligheten att bedriva verksamhet från de platser där de trivs som bäst, att skapa nätverk med andra verksamheter, och arbeta sida vid sida för att utvecklas, är och kommer fortsätta att vara viktigt för Studio FÅRM. 

– I framtiden hoppas vi kunna koppla in fler som delar vårt synsätt och tillsammans jobba för att förbättra landsbygdernas livsmiljöer och villkor. Den kooperativa modellen gör det enkelt att växa och expandera på det viset, berättar Linnea.

Förhoppning om utökade samarbeten 

Studio FÅRM ser förväntansfullt på framtiden, och ser stora möjligheter i att starta samarbeten med andra kreatörer. Målet är att skapa ett klimat som gynnar utbyte av kunskap och erfarenheter, och en arbetsplats att känna sig delaktig i.

– Genom att samarbeta med andra kreatörer vill vi hitta ett arbetssätt och klimat där alla kan verka individuellt och samtidigt ha styrka i det stöd vi kan ge varandra. Ingen är den andres chef, utan vi är alla medvetna om vårt gemensamma mål. Samarbetet med andra kreatörer gör också att vi i framtiden kommer kunna erbjuda kunder fler tjänster, säger Rebecca.

En digital och kooperativ framtid

I en allt mer digital verklighet blir det svårare att driva verksamheter på ett traditionellt vis, menar Studio FÅRM. Genom att starta ett kooperativ finns möjligheten att på ett flexibelt sätt kunna samarbeta, oavsett var man befinner sig. Det innebär bland annat att beslut kan fattas snabbare.

– För oss multidisciplinära kreatörer som gärna bosätter oss i landsbygder ger det en värdefull möjlighet till samarbete med kreatörer på andra orter, utan att vi behöver förflytta oss, förklarar Anita. 

Studio FÅRM poängterar den otroliga kraft som finns i samarbete, speciellt med likasinnade. Och med dagens digitala verktyg och möjligheter kan de nu skapa sin egen ram för framtiden. 

–  Vi ser en framtid där vi har inflytande i våra arbetsförhållanden, och där vi kan jobba där vi bor istället för att bo där vi jobbar. Det kan dock kännas skrämmande att ta steget helt själv. Det är där kooperativet kommer in. 

Besök gärna Studio Fårm här

Vill ni också förverkliga en idé tillsammans?

Hos Coompanion får ni kostnadsfri rådgivning när ni vill starta och driva företag tillsammans. Vi hjälper er att vässa er idé, välja bolagsform, diskutera möjligheter kring finansiering, hur samarbetet ska organiseras, hur ni hittar andra företag att samverka med, samt kompetensutveckling och stöd när ni planerar att expandera.

Hitta din närmsta rådgivare här

Vill du veta mer om schysst företagande – kooperation? Läs mer här!

Fler kooperativa stories