Kooperativt entreprenörskap i riksdagen

Kooperativt entreprenörskap i riksdagen

I år är kooperation den gemensamma nämnaren för en hel rad olika motioner till riksdagen. Kooperativa värderingar såsom ansvarstagande, långsiktighet och samverkan står i fokus i dessa tider och motionerna handlar om allt från välfärdsfrågor till energilösningar.

Coompanion, den kooperativa företagsrådgivaren i Sverige, gläds åt att initiativen kommer i stort sett från alla politiska partier. I november bjöd vi in ett antal politiker till samtal om deras motioner. Du är välkommen att titta på inspelningen här nedanför.

Program

Marita Öberg Molin, Coompanion Sveriges styrelse, inleder webinariet.

Anna-Caren Sähterberg (S), Jämtland. Motion: ”Ökat bostadsbyggande på Sveriges landsbygder”.

Arman Teimouri (L), Värmland. Motion: ”En liberal närings- och företagarpolitik”

Lorena Delgado Varas (V), Stockholm. Motion: ”Gynna kooperativa/medarbetarägda företag”

Per Schöldberg (C), Kronoberg. Motion: ”Förbättra villkor för energikooperativ”

Isak From (S), Västerbotten. Motion: ”Goda och långsiktiga förutsättningar för kooperativ företagsrådgivning” (ersattes av Roger Filipsson, Coompanion Västerbotten)

Länkar

Motioner

Ökat bostadsbyggande på Sveriges landsbygder

En liberal närings- och företagarpolitik

Gynna kooperativa arbetarägda företag

Förbättrade villkor för energikooperativ

Goda och långsiktiga förutsättningar för kooperativt entreprenörskap

Sociala företagspodden

https://poddtoppen.se/podcast/1508125485/sociala-foretagspodden

Svensk kooperation

https://svenskkooperation.se/kooperation-i-fokus-i-arets-riksdagsmotioner/

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!