Social rättvisa för ett mer hållbart samhälle

social rättvisa för ett hållbart samhälle

Den 20 februari är det Världsdagen för social rättvisa. Det tycker vi är värt att uppmärksamma! Men vad exakt betyder social rättvisa?

Enligt FN anspelar termen “social rättvisa” på jämlikhet och ett gemensamt ansvar för alla: vi är alla ansvariga för varandras välbefinnande, och vi bör alla arbeta för lika möjligheter i livet – för alla. Sånt gillar vi på Coompanion!

Genom att främja kooperativt och liknande entreprenörskap bygger vi en grund för ett jämlikt, demokratiskt och hållbart samhälle. Därför är mål 10 Minskad ojämlikhet ett av de globala hållbarhetsmål som vi valt ut för Coompanion.

Hur kan vi hjälpa er?

Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning till alla som vill starta och driva företag på demokratiska och jämlika grunder. Det är vi de enda i landet som gör. Varmt välkommen att boka rådgivning via något av våra regionkontor.

Kooperativt entreprenörskap gör skillnad!

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!