Ladda hela Kalmar län & Glasriket.

Hur möter vi utmaningen att kunna ladda el- och hybridbilar på landsbygden. Inom projektet Servicelyftet har en förstudie gjorts med konkreta förslag på hur det kan lösas. Ladda ner studien och läs mer.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!