Kreativa hållbarhetskonsulter vill göra verklig skillnad som kooperativ

Klimatförändringarna och omställningen till en cirkulär ekonomi utmanar dagens affärsmodeller. Hur påverkar egentligen ett företags verksamhet omvärlden ekonomiskt, socialt och miljömässigt? Och vad ska företag göra för att hänga med?

Det här är något som de nio kreativa konsulterna i Green Onion vill sätta fokus på – som ett kooperativ. Tillsammans skapar de lösningar med hållbarhetsfokus och hittar innovationskraft i sina kunders organisationer. De vill vara en kraft som får organisationer och människor att börja agera för en mer hållbar värld. Att göra verklig skillnad. 

Varför startade ni just som ett kooperativt företag? Vad är fördelarna för er?

– För att genomföra de globala målen krävs samverkan på alla nivåer i samhället. Vi har olika yrkeskunskaper och vill arbeta aktivt med hållbarhet. För oss är det en fördel med ett kooperativ då det inbjuder till samarbete över yrkes- och branschgränser. Det berättar Maria Lindberg Howard som är copywriter och journalist i Green Onion.

Gruppen menar att kooperativ verkar det vara mest hållbara företagsalternativet i en tid när hållbarhet, på olika områden, är viktigare än någonsin. Det ger också en trygghet att göra saker tillsammans, på lika villkor. Maria förklarar att eftersom företaget är kooperativt delar de lika på allt från arbetsinsats till kostnader, intäkter och vinst. De kan vara mer kreativa när de slipper oroa sig för hierarkier och mindre jämlikt inflytande. 

– Vi kommer från olika branscher men vill samma sak, så ett kooperativ känns som en fin lösning på samarbete, tillägger Anja Callius, fotograf.

– Vi behöver inte vänta på att någon ”ledning” ska agera, vi gör det själva – direkt, säger Björn Babba Callius, filmare och fotograf.

Vad betyder det för er att ert företag är medlemsägt och kooperativt?

– För medlemmarna betyder det att alla har lika stor del i företaget – lika stort ansvar, lika stora rättigheter och skyldigheter, säger Siw Lövkvist som är Strategisk Art Director, varumärkesstrateg & grafisk formgivare. 

– Att vi gemensamt bygger bolaget och ingen står över någon annan. Våra röster är lika viktiga och vi hittar andra sätt att arbeta än vi gör i våra egna företag. Vi lär av varandras tidigare erfarenheter, säger Maria.

Alla är deltagande och aktiva medlemmar, alla har en röst i den ekonomiska föreningen. Alla bidrar därmed till kapital, vinst, intäkter och kostnader. På så sätt blir alla ansvariga, menar Björn.

Vad tror ni skiljer ett kooperativt företag från ett ”traditionellt”? 

– Ett traditionellt företag skapas oftast för att tjäna pengar. Det är inte fel. Men många organisationer har inte som syfte att minska organisationers och människors påverkan på ekosystemet så som vi har, säger Per Elvin, hållbarhetskonsult.

Inställningen till företaget är en parameter som skiljer dem från ett ”traditionellt” företag – att de självklart ska tjäna pengar på sin verksamhet, men att det inte är det viktigaste. – Det viktigaste är att vi gör det tillsammans med andra likasinnade, säger Siw.

Det är en demokratisk företagsform där de fattar beslut gemensamt och driver företaget tillsammans. – En medlem, en röst! Vi fördelar rollerna men det finns ingen hierarki. Det är också lite av en utmaning – det finns mycket att lära, fortsätter Maria.

– Just att alla bidrar på lika villkor och man är mer benägen att använda sig av varandras erfarenheter och kunskaper, säger Anja.

De menar att kooperativet är ett bra sätt att skapa delaktighet för att kunna växa tillsammans, och så småningom tillsammans skörda frukterna.  

Varför borde fler starta kooperativ? 

– Det är lätt att komma igång utan kapital och det går att starta och driva en verksamhet inom något som ligger en varmt om hjärtat. Roligt att få samarbeta med andra entreprenörer som känner likadant, säger Maria. 

– Ja, det känns som ett tryggt sätt att samarbeta och är friare och mindre hierarkiskt, menar Anja.

Björn menar att det intensiva fokuset på den enskilda individen har påverkat näringslivet i en riktning mot fler kooperativa företag. – Vi är egenföretagare för att alla ska kunna tillgodose sig sina egon och ändå ta skutan framåt. Vi lever i en tidsålder där individualismen är viktig. Det bäddar för en kooperativ affärsmodell. Med en kompetent ledning och fördelning av åsikter och uppgifter mellan kompetenta medarbetare är det en win!

De lyfter också att fler borde starta kooperativ i syfte att öka jämställdheten (globalt mål 10) och därmed bidra till att fler människor hittar sina personliga drivkrafter, tar mer personligt ansvar samt därmed utvecklar sin förmåga och kompetens. 

– Att förändra hur företag/näringsliv och samhälle ser på hållbarhet och hållbarhetsarbete i företagandet – att det är en resurs, en investering, en avgörande fördel istället för ett besvär och en kostnad, beskriver Siw.

Agneta Calais Brobäck, kreativ webb- och systemutvecklare, hoppas att de tillsammans ska kunna göra skillnad och se att deras arbete ger resultat när det gäller ökad social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

– Företag påverkar den här planeten med allt ifrån utsläpp, frakter, tillverkning och konsumtion, jämställdhetsfrågor och medarbetarnas fysiska och psykiska hälsa. När vi stöttar bolagen i sin resa mot ett hållbarare sätt så inspirerar de i sin tur andra bolag och bollen är i rullning till en bättre värld, förklarar Anja.

Läs mer om Green Onion

Hitta och kommunicera ert Varför med Green Onion, webinar den 12 mars!

Vill ni också förverkliga en idé tillsammans?

Hos Coompanion får ni kostnadsfri rådgivning när ni vill starta och driva företag tillsammans. Vi hjälper er att vässa er idé, välja bolagsform, diskutera möjligheter kring finansiering, hur samarbetet ska organiseras, hur ni hittar andra företag att samverka med, samt kompetensutveckling och stöd när ni planerar att expandera.

Hitta din närmsta rådgivare här

Vill du veta mer om schysst företagande – kooperation? Läs mer här!

Fler kooperativa stories

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!