Återbruk och cirkulär ekonomi i fokus för utveckling av galleria i Umeå

Coompanion Västerbotten genomför tillsammans med fastighetsaktören Diös, Vakin AB (Vatten- och avfallskompetens i Norr) och Umeå kommun en satsning på återbruk i gallerian MVG i centrala Umeå. 

Gallerior överlag brukar sällan förknippas så starkt med begrepp som hållbarhet, ansvarsfull konsumtion och cirkulär ekonomi utan ses av många som den raka motsatsen; shopping, kommers, snabb omsättning och brett utbud. Detta är något som aktörerna för projektet RE Umeå vill ändra på. 

Målsättningen är att genom etablering av en nod för återbruk i verkligt A-läge kunna lyfta fram och åskådliggöra etablerade aktörer och verksamheter som redan i dag jobbar med återbruk i någon form men också att öka intresset i allmänhet kring frågor kopplade till hållbar konsumtion.

– Vi är i en tidig fas. RE Umeå vill erbjuda attraktiva alternativ till ny konsumtion med, som exempel, återbruk, second hand-försäljning, delningsekonomi och reparationstjänster, säger Kalle Hardell, Coompanion Västerbotten.

Förutom att ha ett showroom med arbetsplatser i MVG-gallerian kommer projektet också att bedriva verksamhet på andra fysiska platser och dessutom ha en digital plattform för att öka tillgänglighet för både potentiellt nya återbruksaktörer och givetvis kunder. Beroende på vad som efterfrågas kommer utbudet att anpassas och kunna variera både efter säsong men också efter vilka tjänster eller produkter som är mest relevanta. 

I takt med att intresset för återbruk och cirkulär ekonomi ökar ser projektaktörerna stor potential i en central etablering och att med den kunna skapa något både attraktivt och långsiktigt. 

Cirkulär ekonomi är något som Coompanion Västerbotten även arbetar med på andra sätt, bl a i den nyligen lanserade tjänsten Smarta kartan Umeå – som tagits fram i samarbete med bl a Umeå kommun. Målet med Smarta kartan är precis som med RE Umeå både att åskådliggöra det befintliga utbudet av delningstjänster och samtidigt attrahera nya delningsaktörer.

Mer information om Smarta kartan Umeå hittar ni här

 

Kalle Hardell, projektledare för RE Umeå. Foto: Curt Dahlgren.
Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!