Coompanion Västerbotten i stor nationell satsning på social innovation

Coompanion Västerbotten är en av nio aktörer från olika delar av landet som nu drar igång det mest omfattande initiativet som gjorts hittills i Sverige för att främja ett bredare ekosystem och en starkare stödstruktur för social innovation och samhällsentreprenörskap.

Initiativet är ett samarbete mellan Social Entrepreneurship Forum (SE Forum), Ashoka, Coompanion Västerbotten, Reach for Change, Impact Invest, Inkludera, Mikrofonden, Sopact och Linköpings Universitet och är delvis finansierat av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova.

– Det här är en viktig satsning för att fortsätta stärka stödstrukturen för social innovation och samhällsentreprenörskap i Sverige. Det är viktigt att sektorns aktörer får det stöd de behöver för att öka möjligheten att gå från idé till verklig lösning så att sociala innovationer kommer till nytta i samhället. Vi tror att detta initiativ kan bidra med det, berättar Sara Hugosson på Vinnova.

Efter många år av stödinsatser såsom utbildningar, finansiering, och processutveckling tas nu gemensamma krafttag för att samla kunskap, resurser och nätverk för att påskynda utvecklingen av samhällsentreprenörskap och social innovation, och därmed främja hållbar tillväxt.

– Sverige har ett starkt engagemang kring Agenda 2030 och olika hållbarhetsutmaningar men vi är fortsatt långt ifrån att uppnå de globala målen. Vi ligger även efter många av våra europeiska vänner gällande utvecklingen av samhällsentreprenörskap och social innovation, vilket visar sig genom brist på lagstiftning och skattelättnader för sociala företag samt en underutvecklad finansmarknad för att stötta start av nya sociala företag. Detta samarbete är en möjlighet att förändra detta och konkretisera arbetet mot ett samhälle där företag, organisationer och offentliga aktörer tillsammans skapar lösningar på våra samhällsutmaningar, säger Tove Nordström, projektledare och Executive Director på SE Forum

Gränsöverskridande samverkan
Projektet som nu startats av nio av de främsta aktörerna inom sektorn för samhällsentreprenörskap och social innovation ämnar främja samverkan på bred front för att skapa en sektor som kan ta en tydligare plats i Sveriges arbete mot Agenda 2030 och hållbar utveckling. Existerande innovationsfrämjare samt privata och offentliga aktörer som vill stödja entreprenörer och innovatörer som skapar social och miljömässig hållbarhet och effekt kommer involveras i projektet för att tydliggöra och organisera en stödstruktur som främjar samhällsnyttig innovation och entreprenörskap i alla stadier.

Fokus under de två första åren kommer ligga på kartläggning, samordning och utveckling av stödstrukturen, finansieringslösningar, policyförslag, samt utveckling av ett långsiktigt strategiskt partnerskap.

För mer information; kontakta Roger Filipsson på Coompanion Västerbotten, roger.filipsson@coompanion.se

Roger Filipsson, verksamhetsledare för Coompanion Västerbotten är glad över det nationella samarbetet. 

– Att Coompanion är med när Sveriges främsta rådgivningsorganisationer inom social innovation och socialt entreprenörskap krokar arm och bygger ett nationellt ekosystem inom socialt och ekologiskt entreprenörskap, ska bli sjukt roligt och denna typ av entreprenörskap ligger helt rätt i tiden.. 

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!