Han ska locka ut odlingssugna stadsbor: ”Här kan du gå från balkong till plätt”

Norrtelje Tidning uppmärksammar vårt projekt Stadsbruk Roslagen.

– Det handlar om att öppna upp för grönt entreprenörskap samt att få till mer lokal och ekologisk odlad mat till staden och kommunen. Vi vill ta vara på det fina klimatet som råder just nu med mathantverk i Roslagen. En stor del är också att driva på en grön omställning av samhället i stort. Den här typen av initiativ är helt avgörande för att få till en bredare omställning. Vi tror att det börjar med entreprenörer. Att få dem att ändra sig är ett viktigt steg för att nå dit vi vill, säger Pascal Letter, projektledare, till NT.

Syftet med projektet Stadsbruk Roslagen är främja företagande kring lokalt och ekologiskt odlad mat. Projektet riktar sig åt den som vill ta sitt odlande till nästa nivå.

Genom att erbjuda utbildning inom både ekologiskt odlande och företagande hoppas Pascal Letter att han ska kunna hjälpa gröna entreprenörer att lyckas med kommersiell odling. Inspirationen bakom projektet kommer bland annat från liknande initiativ i Malmö och Göteborg.

Samtidigt finns det också en klimataspekt bakom idén.

– Vi måste lära oss det igen. Stadsnära odling eller stadsodling är något som är urgammalt. Det är bara det att vi har tappat det på vägen i vår moderna konsumtion. Jag personligen blir, som alla andra i samhället nu, mer och mer upplyst kring klimatproblematiken. Vi måste göra vad vi kan för att förändra och skapa bättre förutsättningar för framtiden, det är min personliga övertygelse, säger Pascal Letter.

Utöver det kommersiella odlandet hoppas samtliga inom projektet att det ska bli en mötesplats för kommunens invånare att inspireras till att konsumera mer lokalproducerat och lära sig mer om ekologiskt odlande.

– Det ska bli en slags grön besöksplats, en plats att inspireras av. Egentligen inte bara av odlande utan av en livsstil. 

Läs gärna hela artikeln!

Vill din organisation vara med och bidra? Kontakta oss!

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!