Hållbar utveckling för europas mest utsatta

Agenda 2030

Tänk att det är dag eller två sedan du åt.

Huvudvärken spränger, kroppen är tung, magen svider.

Du orkar inte tänka, vill bara sova, men vet inte var.

Du letar efter en torr och varm plats, men du är smutsig och inte välkommen någonstans.

Ditt barn gråter och du vet att det kommer vara svårt för ditt barn att somna utan mat.

Det regnar, det är kallt och det börjar bli mörkt.


I Sverige går vi sällan hungriga och få personer kan relatera till en fattigdom där man helt saknar ett hem, mat och rena kläder. Tyvärr är detta en verklighet för många människor runt om i Europa. 2017 startade Sabina Grubbesson organisationen Loza Foundation som en reaktion på de omänskliga levnadsförhållandena och de många brotten mot mänskliga rättigheter hon såg.

” Jag såg hur funktionshindrade människor vanvårdades i Nordmakedonien, hur fattiga och sjuka levde i misär i Bosnien och hur barn tvingades tigga för mat i Kosovo. Min frustration över det jag såg blev en drivkraft för förändring”, berättar Sabina med glöd i rösten.

Sabina lämnade ett framgångsrikt och tryggt yrke som designer, mycket på grund av att det inte kändes hållbart längre. Hon upplevde att det var för stor fokus på att hitta och skapa behov som enbart grundades på ökad konsumtion och snabba trender. Till att börja med fanns tanken att bygga upp en verksamhet som kunde förmedla fler produktionsmöjligheter i Europa för företag i rikare länder och samtidigt hjälpa fattiga länder till utveckling, ett slags Fair Trade Europa. Tanken finns fortfarande kvar, men Sabina ville säkerhetsställa att den mesta av vinsten skulle gå till det producerande landet.

”Jag letade efter sätt att skapa en organisation som på ett hållbart sätt skulle se till att återbäringen hamnade där den hör hemma och kunde göra mest nytta. För att skapa det ekosystemet bildades Loza Foundation.”

Loza Foundation grundades 2017 och är en insamlingsstiftelse som idag driver utvecklingsprojekt i Bosnien och Nordmakedonien. Planen är att starta upp insatser även i Kosovo och Moldavien. Stiftelsen är en modern organisation som arbetar för en hållbar utveckling i Europas mest utsatta områden. Baserat på mänskliga rättigheter och de globala målen vill man bekämpa fattigdom och diskriminering av de svagaste och mest utsatta grupperna. Med hjälp av insamlingar och donationer från företag och privatpersoner skapar man helhetslösningar, stöd och mentorsprogram för människor som sitter fast i extrem fattigdom och behöver hjälp att komma på fötter.

Man arbetar mycket på plats i de utsatta områdena där man samarbetar med lokala aktörer, utbildar personal i hur man hjälper människor med funktionshinder och skapar bra sanitära förhållanden. Förutom det viktiga praktiska arbetet på plats så bedriver man också ett offensivt påverkanssarbete. Man skriver debattartiklar och väcker opinion och det idoga arbetet har bland annat resulterat i fler lagar och bättre trygghetssystem i de aktuella länderna och att det idag ställs högre krav på mänskliga rättigheter hos de länder som söker medlemskap till Europeiska Unionen.

Sabina har under många år sökt efter stöd och hjälp från organisationer i Halland som erbjuder verksamhetsutveckling. Hon upplever att det har varit stor fokus på tillväxt och lönsamhet och att det saknats en förståelse när man som entreprenör drivs av att vara med och skapa en positiv samhällsförändring. Till slut kom Sabina i kontakt med Coompanion och fick möjlighet att delta i ett av Coompanions affärsutvecklingsprogram för samhällsentreprenörer.

”Det har varit tufft att starta upp”, berättar Sabina. ”Jag har tidigare mötts av en attityd att en verksamhet skall drivas enbart av vinst. Jag hade önskat att jag kände till Coompanion från början. Det största värdet för mig att få rådgivning och hjälp med affärsutveckling är att få möjlighet att bolla mina idéer, att få energi och inspiration och känna att jag inte är ensam. Att det finns en organisation som stöttar samhällsentreprenörer är fantastiskt. Jag har dessutom fått en bättre struktur och fokus i mitt arbete.”

Planen framåt är att bilda en ideell förening för att kunna arbeta mer i Sverige och inte vara lika begränsad som man är i en insamlingsstiftelse. Den ideella föreningen kommer att arbeta mer med konsultverksamhet, föreläsningar och att utveckla samarbeten som handlar om hållbar utveckling.

”Jag tycker att framtiden känns hoppfull. Det händer mycket inom området hållbar utveckling. Drömmen är att ännu fler skall börja bry sig och att vår organisation skall växa. Med fler personer som kan driva verksamheten framåt skulle vi ha möjlighet att göra ännu större skillnad”, avslutar Sabina.

Vill du veta mer om Loza Foundation?

www.lozafoundation.org

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!