Kandiderande biosfärområde söker nytt namn

Höga naturvärden och ett spännande kulturarv. Kommunerna Eslöv, Lund och Sjöbo är på väg att förverkliga drömmen om ett gemensamt biosfärområde. Men att komma på ett passande namn är en delikat sak. Nu bjuds allmänheten in att hjälpa till.

Mitt i Skåne breder en vacker och omväxlande kulturbygd ut sig med en unik biologisk mångfald. Om några år kan den vara Sveriges åttonde biosfärområde. Men vad ska det heta? Under sommaren kan allmänheten bidra med nya namnförslag på området som idag går under namnet Vombsjösänkan. Det vinnande förslaget lanseras under Biosfärfestivalen i september.

– Ett framtida eventuellt biosfärområde spänner över många olika naturtyper och olika sorters bebyggelse i tre kommuner så det är ingen lätt uppgift att hitta ett namn som sammanfattar området. Vi hoppas att allmänheten vill hjälpa oss att klura ut något bra, säger Sara Ericsson, koordinator på Biosfärområde Vombsjösänkans kandidatur.

Reglerna kring namntävlingen är inte särskilt stränga. Alla kan komma med förslag, även de som inte bor eller verkar i området. Det nya namnet kan anknyta till allt från en djur- eller växtart till en framträdande naturtyp eller en viss sorts kulturarv som är karaktäristisk för området. Det vinnande förslaget koras av en styrgrupp bestående av representanter från Eslövs, Lunds och Sjöbo kommun. Det nya namnet lanseras under Biosfärfestivalen i september.

Tävlingen pågår mellan 14 juni – 15 augusti. Du kan närsomhelst mejla ett eller flera förslag till kandidaturens kommunikatör kaj.svensson@coompanion.se.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!