Så kan personal ta över och rädda livskraftiga företag

Nu presenterar Coompanion en ny organisationsmodell för personalövertagande, som kan rädda många livskraftiga företag i landet.

Nu presenterar Coompanion en ny organisationsmodell för personalövertagande, som kan rädda många livskraftiga företag i landet.

I Sverige har ca 35 procent av alla företagare redan passerat pensionsåldern och många har svårt att hitta nya ägare till sina företag, särskilt utanför storstäderna. Konsekvensen är att lönsamma företag pensioneras tillsammans med sina ägare. Det talas om företagsdöd i landsbygder. Få känner till att ett smart alternativ till nedläggning är att personal kan axla ägarrollen tillsammans, genom s.k. personalövertagande.

Baserad på svenska förutsättningar

Coompanion har tidigare, i en animerad kortfilm, påvisat konsekvenser av att företag avvecklas (eller flyttas) från lokalsamhället. I filmen visar vi också på hur man i andra länder skapat förutsättningar för personalövertagande. 

Nu har Coompanion, baserat på svenska förutsättningar och villkor tagit ett steg till. Vi har utvecklat en innovativ organisationsmodell för personalövertagande och ägande av företag. Organisationsmodellen bygger på att en majoritet av personalen i det aktiebolag som ska skiftas bildar ett moderföretag med associationsformen ekonomisk förening. Föreningen köper aktierna över tid alternativt direkt, varpå aktiebolaget blir ett dotterföretag. Personalen blir delägare av moderföretaget och anställda hos dotterföretaget.

Presskonferens om nya modellen

Den 21 juni kl 8.30 håller Coompanion en digital presskonferens. Anmäl dig till leif.tyren@coompanion.se så skickar vi ut en kalenderinbjudan med länk (Zoom).

Från Coompanion deltar Gordon Hahn, ordförande Coompanion Sverige samt Leif Tyrén, verksamhetsledare, Coompanion Värmland.

Är du intresserad?

Står du i bevåg att avyttra ditt ägande i ett företag och vill att personalen ska kunna ta över? Är du anställd i ett företag och anser att personalövertagande tillsammans med andra är en spännande lösning? Kontakta ditt lokala Coompanionkontor! Vi är experter på övertagandet, organisering, finansiering och vilket kompetensbehov de nya ägarna kan förväntas ha.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!