Lokal utveckling allt viktigare när glesbygden blir glesare

Lokal utveckling allt viktigare när glesbygden blir glesare

Många svenskar har långt till kommersiell och offentlig service. Det visar en ny rapport från Tillväxtverket, som pekar på tendensen att glesbygderna blir ännu glesare. Därför är lokalt utvecklingsarbete allt mer viktigt.

Närmare 161 000 personer, drygt 1,5 procent av befolkningen, har längre än tio minuters bilresa till den närmaste butik. Mackarna är inne i en stor förändring. Det visar rapporten Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service som återkommande följer utvecklingen för bland annat mataffärer, post och skolor.

I rapporten kan man också följa hur utvecklingen sett ut över flera års tid. Författarna tittar specifikt på service som bedömts vara av särskilt intresse ur ett regionalt utvecklingsperspektiv. Det handlar om dagligvarubutiker, drivmedel, post, paket, apotek och skolor.

Om en dagligvarubutik läggs ned så får det ofta vidare konsekvenser eftersom butiker i
landsbygdsområden i de flesta fall är ombud för annan service såsom apotek, post- och
paket och grundläggande betaltjänster.

Läs hela rapporten här

Läs mer om hur Coompanion arbetar med lokal utveckling och hur vi kan gå samman för att få livet att fungera överallt i Sverige.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!