Hållbarhetsfabriken – en tankesmedja för de globala målen

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer Globala mål för hållbar utveckling. Det är 17 globala mål som i sin tur har 169 delmål. I begreppet hållbar utveckling integreras tre dimensioner av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig. Med Globala målen har världens ledare förbundit sig till att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen.

Agendan är omfattande, målen är stora och alla behöver bidra för att de globala målen skall bli verklighet. Det kan vara svårt att förstå hur målen hänger ihop och hur man som företagare kan bidra till en mer hållbar utveckling.

I december 2020 stötte samhällsentreprenören Sabina Grubbesson på en adventskalender som Coompanion Halland publicerade där varje lucka presenterade ett globalt mål och gav exempel på verksamheter runt om i Halland som på olika sätt bidrar till de globala målen. Sabina driver själv insamlingsstiftelsen Loza Foundation och var en av verksamheterna som fanns representerade i kalendern under mål 1; som handlar om att utrota fattigdom i världen.

”Det kändes hoppfullt att se så många verksamheter samlade på ett ställe där alla på olika sätt drevs av en passion att göra gott för världen”, minns Sabina.

Sabina tog genast kontakt med flera av verksamheterna för att se om det fanns ett intresse av att utforma en grupp som regelbundet kunde träffas och diskutera hållbarhet utifrån de globala målen. Syftet var att lära mer om hållbarhet och att verkligen förstå vad de globala målen innebär och inte minst hur de hänger ihop och påverkar varandra. 8 personer gick med i gruppen direkt och i början av 2021 kom man igång med sina träffar. Man fokuserar på ett mål i taget, läser in sig på ämnet, testar och utmanar sig själv på olika sätt som ett led i att skapa en större förståelse och medvetenhet kring de olika ämnena.

”Genom våra diskussioner och unika erfarenheter hjälps vi åt att lyfta och stärka vår kunskap kring hållbarhet”, säger Sabina.  ”En del mål ligger långt ifrån Sverige, men här kan vi hjälpas åt att konkretisera och se utvecklingen som krävs och hur vi i Sverige kan bidra både lokalt och globalt”, fortsätter hon.

Linda Tengvall som driver nätmagasinet Dagg med fokus på hållbar livsstil var en av de som direkt kände behovet av att delta i gruppen. Genom sitt nätmagasin vill hon uppmuntra andra till hållbar konsumtion och ämnet hållbarhet ligger Linda varmt om hjärtat. Linda lyfter fram att det kändes som en bra möjlighet för henne att bli ännu mer insatt i ämnen som hon inte har lika stor erfarenhet av.

”I gruppen är det flera personer som har en spetskompetens och kunskap om områden där jag inte är lika insatt”, berättar Linda. ”De globala målen är omfattande och pekar på att det behöver göras stora förändringar inom flera tunga områden. Det handlar om att förändra världen i grunden och man kan lätt bli nedslagen”, fortsätter Linda. ”Tillsammans hittar vi inspiration och möjligheter för en hållbar livsstil och vi peppar varandra.”

Sabina håller med och poängterar att det är skönt att äntligen ha hamnat i en grupp där alla vill prata om hållbarhet på riktigt. ”Även om det är jobbigt så utmanar vi oss själva och vi försöker att inte undvika att prata om obehagliga ämnen som kan skapa dålig stämning eller ge en dåligt samvete”, säger hon med ett leende.

Förutom utveckling på ett personligt plan så betonar Linda att de även är givande att ingå i gruppen ur ett företagsperspektiv. ”Jag upplever att vi ger varandra stöd och råd kring hållbar utveckling i våra olika verksamheter. Vi stöttar varandra som entreprenörer och de olika behov som vi har”, säger hon.

Planen framåt är att gruppens arbete, kunskap och erfarenheter skall kunna paketeras och utgöra grunden i ett utbildningsmaterial som andra grupper, kommuner och organisationer som vill arbeta mer med hållbar utveckling kan ta del av.

”Vi vill inspirera och göra det enkelt och tillgängligt för andra att precis som vi lära sig mer om hållbarhet och att både som företag och privatperson bidra till en positiv samhällsförändring”, summerar Sabina.

Vill man veta mer om Hållbarhetsfabriken så kan man mejla Sabina Grubbesson på Info@lozafoundation.org

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!