Ett samtal om hållbarhet

Coompanion har verkat i Sverige i över 30 år. Vi hjälper nya och befintliga verksamheter att starta och utveckla hållbara företag tillsammans. Vad menar vi egentligen med ett hållbart företag och varför pratar vi på Coompanion så mycket om det? Vi tar en stund tillsammans med Kajsa Vik, verksamhetsledare för Coompanion Halland för att snacka hållbarhet.

Coompanion pratar mycket om hållbarhet och hållbar affärsutveckling. Kan du förklara lite varför det är så, Kajsa?

Hållbar utveckling är något som vi alla, både rådgivande organisationer såväl som företag, offentlig sektor och privatpersoner behöver ha fokus på. För oss på Coompanion så är den kooperativa värdegrunden viktig och kopplingen till hållbarhet är tydlig. En viktig princip är till exempel samhällshänsyn. Den kooperativa värdegrunden är väl förankrad i angelägna samhällsbehov, aktuella hållbarhetsutmaningar och global utveckling.

Kooperativa företag är en viktig del i svenskt näringsliv där ansvarstagande, demokrati och långsiktighet är ledord. Deras huvudsakliga drivkraft är inte att göra vinst utan att skapa nytta för sina medlemmar, för samhället och för vår planet. Man skulle alltså kunna säga att hållbarhet är kärnan i all kooperativ verksamhet.

Intressant! Om vi kikar tillbaka i backspegeln och går tillbaka till tiden då kooperationen växte fram, vilka var de stora hållbarhetsutmaningarna då?

Kooperationen går faktiskt långt tillbaka i historien. Redan på medeltiden finns det exempel på kooperativt samarbete. Under andra halvan av 1800-talet tog utvecklingen av kooperativa lösningar fart och nya kooperativa företag växte fram. Från början handlade det mycket livsmedelsförsörjning, folkhälsa och kvinnors rättigheter och jämställdhet. Då var behoven kopplade till tillgång på näringsrik mat och möjligheten till rösträtt, något som globalt sett fortfarande är en viktig fråga för många länder. En av de stora hållbarhetsutmaningarna just nu är hur vi kan utveckla ett mer rättvist ekonomiskt system där det är lönsamt att ta ansvar för dagens människor, miljö, ekonomi, men också framtida generationer och där kan kooperationen vara en lösning.

Vad har Coompanion för ansvar idag och hur kan vi bidra till ökad hållbarhet för de kunder som möter oss i rådgivning?

Här har vi ett stort ansvar. Sverige har skrivit under Agenda 2030 och vi är delvis finansierade med offentliga medel. Detta innebär att vi behöver ta ett stort samhällsansvar, vilket vi gör genom att bland annat utmana och inspirera de entreprenörer som kommer till oss att tänka mer hållbart, nytt och lösningsorienterat.

Hållbar utveckling kommer inte av sig själv, det är något vi alla behöver bidra till. Vi måste se vilka sociala innovationer som krävs idag för att ta oss vidare mot ett mer hållbart och bättre samhälle. Mycket av det som vi idag tar för givet som till exempel förskola, mödravård och bibliotek skapades i ett sammanhang där det sågs som spännande sociala innovationer för sin tid.

När man kommer till oss på Coompanion så får man ta del av 30 års erfarenhet av att arbeta med hållbar affärsutveckling som är väl förankrad i aktuella samhällsbehov. Det är självklart för oss att ligga i framkant och vara uppdaterade på nya modeller och verktyg som hjälper våra kunder att utveckla hållbara affärsmodeller.

Kan du berätta lite om Coompanions interna hållbarhetsarbete och vad som är på gång just nu?

Den kooperativa värdegrunden är väl förankrad i vår organisation. Jag upplever att det finns en stor medvetenhet och kunskap kring hållbarhet och ett stort samhällsengagemang hos våra medarbetare. Coompanion har självklart också antagit mål från Agenda 2030 som vi kan bidra lite extra till som till exempel jämställdhet, hållbara städer och samhällen och hållbar produktion och konsumtion. Vi är dessutom aktivt med och driver utvecklingsprojekt för ökad hållbarhet.

På flera håll i Sverige är vi också med och driver digitala och fysiska mötesplatser för att underlätta för entreprenörer som vill starta hållbara företag. I Halland är vi till exempel med och driver Impact House Halland där syftet är att underlätta för samverkan och dialog kring aktuella samhällsutmaningar. Här kan entreprenörer, föreningar och organisationer från hela Halland mötas, arbeta och samverka för en bättre värld.

Hur ser du på framtiden och Coompanions roll i framtidens samhällsbyggande?

Det håller på att växa fram ett allt starkare engagemang för miljö- och samhällsfrågor vilket är fantastiskt. Konsumenter ställer större krav på hållbarhet och många entreprenörer vill driva företag som är ansvarsfulla, hållbara och stabila. Inom Coompanion märker vi också ett ökande intresse, speciellt hos unga, av att starta hållbara företag tillsammans.

Samhällsutmaningar är också något som man löser bäst tillsammans och det är tillsammans med andra rådgivande organisationer, finansiärer, offentliga aktörer och entreprenörer som vi kan ta oss an dagens utmaningar. Här vill Coompanion bidra genom att stötta med affärsutveckling, råd om samverkan (som ofta krävs för att lösa komplexa samhällsutmaningar) och inte minst hur kooperativa affärsmodeller kan vara en del av lösningen framåt.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!