Uppsala län

Tips- Mikrofonden Uppsala län anordnar seminarier

I höst bjuder Mikrofonden Uppsala län in organisationer, företag, föreningar och stiftelser inom den sociala ekonomin, men även andra intresserade, till två seminarier kring finansiering, hållbarhet och Agenda 2030.

Mikrofonden vill med dessa tillfällen bidra till att inspirera, informera och väcka nya tankar hos organisationer inom den sociala ekonomin för att dessa ska kunna ta sitt arbete med att göra bra saker för människor och samhälle ett steg längre.

Seminarierna är kostnadsfria och datumen är:

8 nov kl 17-19 (digitalt)
Vad finns det för möjligheter till finansiering förutom banklån och bidrag?

1 dec kl 16-20 (på plats i Mikrofondens och Coompanions lokaler på Kungsgatan 71 i Uppsala)
Agenda 2030: Hur kan vi visa finansiärer vilka resultat vår verksamhet skapar utöver de ekonomiska?

Läs mer här och anmäl er via mail till Mikrofondens verksamhetsledare Helen Curry.

Translate »