Digidem Lab är Årets kooperativ i Göteborgsregionen 2021

Digidem Lab är Årets kooperativ i Göteborgsregionen 2021

Hur ska de med minst makt kunna medbestämma i utvecklingen mot ett bättre samhälle? Göteborgsbaserade kooperativet Digidem Lab tror på att aktivera den kollektiva intelligensen för att ta fram nya lösningar. Nu har de utsetts till Årets kooperativ i Göteborgsregionen 2021.

– Det känns jättekul att uppmärksammas för att vi är ett kooperativ. Vi har medvetet valt att vara ett kooperativ för vi tror på formen, eftersom vi själva jobbar med deltagande och demokrati, säger Sanna Ghotbi på Digidem Lab.

Digidem lab årets kooperativ i göteborgsregionen 2021

Digidem Lab utvecklar verktyg och metoder för framtidens deltagande demokrati och för att särskilt nå underrepresenterade grupper. De arbetar inom områden som social hållbarhet, mänskliga rättigheter och med att skapa mötesplatser för grupper som står långt ifrån beslutsfattandet. Bland deras kunder finns EU-kommissionen, New York stad, Göteborgs stad och flera andra svenska kommuner.

digidem lab årets kooperativ

– Vi tycker att det är jätteviktigt att lyfta den kooperativa företagsformen. I vår bransch upplever vi att det finns många strukturella hinder för att man förväntas vara ett aktiebolag och att de inte riktigt förstår vår form. Vi vill jobba för att det ska bli mer normaliserat, säger Sanna Ghotbi.

Läs mer om kooperation

Årets kooperativ är en nationell utmärkelse som delas ut av Coompanion i landets olika regioner. Vinnarna i varje region nomineras sedan till finalen där en vinnare till slut blir Årets kooperativ i Sverige.

Därför blir Digidem Lab Årets Kooperativ

Motiveringen till att ge Digidem Lab priset Årets kooperativ i Göteborgsregionen lyder:

”Genom sitt gedigna och innovativa arbete ökar de möjligheten för människor att delta i den demokratiska processen, vilket gör att alla samhällsgrupper får komma till tals och höras i samhället och beslutsproscesser. De använder digitala verktyg för att sänka tröskeln för grupper som annars kan ha svårt att påverka.

Digidem Lab verkar för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.

Genom deras labb skapas en plats för att utveckla och testa framtidens verktyg och metoder. På så sätt bidrar de till att skapa en inkluderande och hållbar urbanisering samt förbättra kapaciteten för deltagandebaserad, integrerad och hållbar planering och förvaltning av samhällen.”

Om årets kooperativ

Årets kooperativ i Sverige är en tävling som anordnas av Arbetsgivareföreningen Fremia, We Effect och Coompanion Sverige. Runt om i landet utses regionala Årets kooperativ bland de 25 regionala Coompanion som finns. En jury utser vilka kooperativ som går vidare för omröstning på webben som är öppen för alla.

Syftet med tävlingen är att uppmärksamma kooperativt företagande – entreprenörskap som ofta möter miljö- och samhällsutmaningar snarare än att bidra till dem. Coompanion vill också visa på den bredd på affärsverksamheter som bedrivs i den här formen.

Juryn består av personer som är duktiga på företagsutveckling och kooperation. Juryns poäng vägs samman med de poäng som allmänheten ger genom omröstningen på nätet.

Vill du veta mer?

Kontakta Digidem Lab om du vill veta mer om deras verksamhet.

Sanna Ghotbi
073 844 04 41
sanna@digidemlab.org

Starta eller utveckla kooperativ i Göteborgsregionen

Vill ni starta ett kooperativ eller utveckla er verksamhet? Coompanion ger kostnadsfri rådgivning till alla som vill starta företag eller förening tillsammans.

Läs mer och boka rådgivning här.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!