Kooperationens kraft - Coompanion

Kooperationens kraft

Första gången jag på djupet insåg kraften i gemensamt, kooperativt företagande var när jag bodde i Guatemala. I en liten by träffade jag Mayakvinnor som hade gått ihop och sålde sina vävda sjalar och tyger i ett gemensamt företag. Genom att samarbeta så kunde de tillsammans spara, investera och sälja mer effektivt. För dessa kvinnor så gav det kooperativa företaget helt nya möjligheter, möjligheter att försörja sina familjer och kunna skicka barnen till skolan. 

Det är nu många år sen och jag är nu verksamhetschef för organisationen Svensk Kooperation. Och i min roll ser jag väldigt tydligt att kraften i det kooperativa företagandet är detsamma, oavsett var i världen det finns. 

Styrkan i att tillsammans med andra gå ihop och jobba för en gemensam, långsiktig vinst har visat sig framgångsrik för vårt land! Vi har många framgångsrika kooperativa företag, som har spelat en historiskt viktig roll i att bygga upp näringsliv och samhälle och som även är viktiga för den framtida utvecklingen. Den kooperativa företagsformen är verkligen ett företagande för framtiden. En av hemligheterna är kooperativa företags långsiktiga perspektiv på vinster och att de inte drivs av kvartalskapitalism eller kortsiktig vinstmaximering. De är därför hållbara, faktiskt mer hållbara än andra slags företag enligt undersökningar. 

Det har också visat sig att demokratiskt styrda, kooperativa företag är mer jämställda än andra typer av företag. Vi på Svensk Kooperation har jämfört kooperativa företag med aktiebolag, både små och stora, och kollat på könsfördelning i ledningarna hos alla företagen. Jämförelsen visar att de kooperativa företagen har en mycket bättre, mer jämställd könsfördelning. Ett exempel är andelen kvinnor som vd:ar. Hos börsbolagen är tio procent av vd:arna kvinnor, medan det hos de största kooperativa företagen är mer än dubbelt så många, 22 procent. Det finns mycket kvar att göra även för de kooperativa företagen innan de är jämställda, men de har kommit betydligt längre än de andra företagen. 

Kooperativa företag ligger i framkant vad gäller jämställdhet, hållbarhet, ansvarstagande och långsiktighet. De kooperativa företagen i Sverige bidrar alltså till att det svenska näringslivet blir mer jämställt och hållbart. I byn i Guatemala blev det gemensamma kooperativa företaget en väg för kvinnorna till mer makt över sina egna liv, och det lokala samhället blev mer jämställt. Det finns en otrolig kraft i det kooperativa företagandet, både för individer och för samhällen, över hela världen. Låt oss ta tillvara den kraften och potentialen! 

Petra Pilawa, Verksamhetschef
Svensk Kooperation 

(Krönikan är tidigare publicerad i Affärsnytta – Coompanion magazine, Coompanion Kalmar län.)

Translate »