Entreprenörskap och framtidens kompositörer

Det betyder entreprenörskap för framtidens kompositörer

Det finns utmaningar för kompositörer på den svenska arbetsmarknaden, men en vilja att arbeta mer med entreprenörskap på högskole- och vuxenutbildningar i ämnet. Dessutom finns det skillnader jämfört med andra europeiska länder. Det visar en undersökning om svenska kompositionsutbildningar och entreprenörskap som vi gjort i projektet EU Smart Composer.

Coompanion Göteborgsregionen har tillsammans med flera europeiska partners sammanställt resultaten i ett Competence Framework för utbildare inom musik och komposition. Dokumentet ger en samlad bild över de kompetenser som kompositörer kan behöva inom entreprenörskap, digital marknadsföring och varumärkesarbete för att navigera i branschen.

Skillnader i synen på entreprenörskap

Det finns en hel del skillnader i synen på de viktigaste egenskaperna hos en entreprenör mellan länderna, men också många likheter. Kreativitet, att kunna arbeta tillsammans med andra samt motivation och uthållighet var bland de viktigaste förmågorna, enligt er som svarat på undersökningen.

Här kan du läsa mer om resultaten från undersökningen (OBS! På engelska).

Så svarade svenska utbildare

Vår desk research och våra djupintervjuer med svenska utbildare inom musik och komposition visade att det i många fall finns en vilja och förståelse kring att entreprenörskap krävs för att kunna försörja sig som kompositör, men att flera utbildningar saknar det i sin kursplan och de kurser som finns är ofta icke obligatoriska. Studenter prioriterar ofta de mer musik- och kompositionsinriktade delarna av utbildningen och det finns begränsad tid i schemat.

Här kan ni läsa rapporten från vår desk research.

Vad händer nu?

Nu fortsätter arbetet inom EU Smart Composer med att ta fram ett training program inom entreprenörskap, som bygger på just de svar vi fått från personer arbetar med utbildning inom musik och komposition runt om i Europa.

Fortbildningsprogrammet kommer ta form under hösten och testas i skarpt läge under våren tillsammans med utvalda personer, bland annat från Sverige.

I projektet ska vi också att ta fram en handbok utifrån vårt training program, som ska göra det enkelt för utbildare att öka kunskapen bland sina studenter i entreprenörskap.

Ett stort tack till alla som varit med och svarat på undersökningen om svenska kompositionsutbildningar och entreprenörskap!

Läs mer om projektet

Följ EU Smart Composer i sociala medier eller läs mer om projektet på den officiella webbsidan.

Vill ni vara med och påverka? Kontakta oss för att veta mer om vår projektverksamhet eller om hur vi arbetar med kulturella och kreativa näringar.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!