”Det slopade investeringsstödet slår hårt mot socialt och idédrivet byggande”

”Det slopade investeringsstödet slår hårt mot socialt och idédrivet byggande”

Vi ser med oro och bestörtning på riksdagens ogenomtänkta budgetbeslut att slopa investeringsstödet för hyresrätter. Det kommer att få mycket negativa konsekvenser för socialt och idédrivet byggande – särskilt på landsbygden.

Det skriver Coompanion i en debattartikel tillsammans med flera nationella intresseorganisationer och aktörer som arbetar med byggande av bostäder och bostadsförsörjning på svagare marknader.

Läs hela artikeln hos Dagens Samhälle.

Läs mer om vårt arbete med bygg- och bogemenskaper.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!