Tappa inte bort värdet av sociala innovationer!

Young boy jumping into lake

Vad har Simskola för alla, Mjölkdroppen (numera barnavårdscentralen), bibliotek och brandkåren gemensamt? De är alla exempel på historiska sociala innovationer som uppstått för att lösa ett problem i samhället.

Och sociala innovationer spelar fortfarande en viktig roll för att kunna lösa och jobba med dagens samhällsutmaningar, som utanförskap, utsatthet, miljön och klimatförändringar.

Ordförandena i Coompanion Uppsala, Västmanland, Örebro, Östergötland och Södermanland har skrivit en debattartikel i Södermanlands nyheter där de lyfter betydelsen av sociala innovationer, både ur ett historiskt perspektiv men framförallt för framtiden. Spännande! Läs hela artikeln här.

Utdrag ur artikeln:

I år vankas val som handlar om vilket samhälle vi vill ha och behöver ha i framtiden. Omställning till en hållbar utveckling är en nödvändighet, men också en möjlighet – kan vi skapa ett gott samhälle för alla i en modern välfärd inom planetens gränser samtidigt som vi stärker demokratin? Redan nu finns potential att gå i framkant, genom att se och prioritera sociala innovationer och kooperation i EU-medel.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!