Uppsala län

Projektmedel för kommuner- samverkan och bättre service i landsbygder

Behöver din kommun bli bättre på att samarbeta med den lokala nivån, så att fler kan få bättre service? Då kan kommunen söka medel till pilotprojekt från Tillväxtverket.

Syftet med utlysningen är att stärka kommuners kapacitet att möta och samarbeta med den lokala nivån i frågor som bidrar till att fler får tillgång till grundläggande kommersiell service, så som dagligvaror, drivmedel och ombudstjänster för post, apotek och betaltjänster.

Läs mer om utlysningen på Tillväxtverkets hemsida

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!