Därför ska ni starta kooperativ i höst!

Därför ska ni starta kooperativ i höst

Har ni en idé som ni vill förverkliga? Då tycker vi att ni ska starta ett kooperativ. Ett bra, enkelt och hållbart sätt att driva företag tillsammans. Här har vi samlat flera anledningar till att ni borde starta ett kooperativ i höst!

Vill ni ha hjälp på vägen? Boka in kostnadsfri rådgivning med Coompanion!

Det är enklare och roligare tillsammans

Fördelarna med att starta tillsammans är inte bara att man kan dela på risker och arbetsinsats, utan även att man får kollegor och ett större nätverk. Det blir helt enkelt ett mer robust företag. De flesta tycker också att det är roligare att fira framgångar tillsammans.

Kooperativ är mer hållbara

De kooperativa företagen värnar både ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Oftast startar man företag för att skapa positiv samhällseffekt eller samhällsnytta. Det som oftast brukar kallas för sociala företag.

Det kan till exempel handla om att skapa en levande landsbygd, mindre matsvinn, bättre integration eller en inkluderande arbetsmarknad.

Låg personlig risk

En ekonomisk förening är en egen juridisk person, vilket innebär att föreningen kan ingå avtal och ha skulder. Medlemmarnas ansvar begränsas enbart till den insats de har betalat till föreningen.

Ägs och styrs demokratiskt

Ett kooperativt företag är jämlikt och demokratiskt. Varje medlem representerar en röst vid den årliga stämman. Ingen kan äga en större del av företaget än någon annan.

Oftast finns precis som i andra företag en verksamhetsledare, kanske med stöd av en ledningsgrupp, som av styrelsen har givits ansvar att styra den operativa verksamheten. Dagliga, små beslut kan inte alla vara med och ta, det skulle bli ohållbart. De större besluten och vägvalen tas på den årliga stämman, det är även då styrelsen tillsätts. Vissa beslut kan även tas av styrelsen vid de återkommande styrelsemötena löpande under året.

Ett modernt sätt att driva företag

Det kooperativa entreprenörskapet ligger i tiden. Allt fler, inte minst unga människor, vill se att företag tar större samhällsansvar och återinvesterar vinst i verksamheten. Dagens konsumenter vill också i allt högre grad vara med och påverka företagens inriktning och agerande.

De kooperativa företagen har genom historien visat att de är de mest hållbara över tid, jämfört med icke-demokratiskt ägda verksamheter.

Låg kostnad att komma igång

Om ni väljer att driva kooperativet som en ekonomisk förening så är det enkelt att komma igång. När man till exempel startar aktiebolag så krävs ett startkapital på minst 25.000 kronor. När ni startar en ekonomisk förening bestämmer ni själva hur stor varje medlems insats ska vara.

Kooperativa företag är mer jämställda

De 100 största kooperativa företagen i Sverige har en mer jämställd representation och betydligt fler kvinnor på ledande positioner, jämfört med börsbolagen. Det visar en jämförelse som Svensk Kooperation gjort. Av de 100 största kooperativa företagen har 22 procent en kvinna som vd, medan motsvarande siffra för börsbolagen är 10 procent.

De kooperativa företagen tar också täten när det gäller jämställda ledningsgrupper och både vd- och styrelseordförandeposter. Läs mer om kooperativa företag och jämställdhet.

Hur ser ett kooperativ ut?

I Sverige finns ingen specifik företagsform för kooperation, men ekonomisk förening är den vanligaste och mest använda formen för att driva ett kooperativ. Aktiebolag förekommer också.

Kooperationen ökar valfrihet och mångfald i näringslivet. Företagen finns i många branscher; från café/restaurang, dagligvaruhandel och lokal service till bostadsbyggande, bank och försäkring. De blir också allt vanligare inom välfärdssektorn i vård, skola och omsorg.

Läs mer om kooperation

Vill ni ha hjälp att starta företag tillsammans?

Coompanion är Sveriges enda experter på att starta och driva företag tillsammans! Vår rådgivning är kostnadsfri tack vare finansiering från Tillväxtverket. Vi hjälper er att vässa er idé, välja bolagsform, diskutera möjligheter kring finansiering, hur samarbetet ska organiseras, hur ni hittar andra företag att samverka med, samt kompetensutveckling och stöd när ni planerar att expandera.

Boka rådgivning med Coompanion nära dig!

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!