Social Innovation Camp

Social Innovaiton Camp
Social Innovaiton Camp logo. Innovativa lösningar på samhällsutmaningar

Vad är Social Innovation Camp: 

Konceptet Social Innovation Camp handlar om att hitta innovativa lösningar på stora och relevanta samhällsutmaningar. I konceptet kombinerar vi entreprenörskap och samhällsnytta.

Hur genomför vi Social Innovation Camp: 

Vi konkretiserar aktuella och lokala samhällsutmaningar. Därefter samlar vi människor från idéburen sektor, Línneuniversitet, gymnasieskolor, näringsliv och det offentliga i en gemensam worskhop. Workshopen är baserad på metodiken Design Thinking som utgår från kunden och användaren som medskapare av lösningen.

Vad får vi för resultat:

Det bildas en dynamik när vi aktiverar människor ur dessa sektorer i en gemensam entreprenöriell process. När det skapas beröringspunkter mellan aktörerna genereras det också förutsättningar för genomförbara idéer. Det är dessa idéer vi gör verklighet av!

Hur kan du/ni delta?

Representerar ni ovannämnda sektorer och vill genomföra en Social Innovation Camp? Kontakta gärna Wille Lopez för mer information. wille.lopez@coompanion.se

tillväxtverkets logotyp

Mer om våra insatser hittar du HÄR

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!