Så accelererar vi för att nå hållbarhetsmålen till 2030

Group of friends running happily together in the grass

Enligt de största tänkarna inom hållbar utveckling behöver vi odla mer av våra inre förmågor och egenskaper för att ha en chans att nå hållbarhetsmålen i tid. Därför startades Inner Development Goals, ett projekt som går ut på att ta fram en verktygslåda för personlig – och hållbar – utveckling.

Så föddes idén

Det var under 2020 som idén till Inner Development Goals-projektet föddes. Ett antal pionjärer inom hållbar utveckling höll samtal om vad som krävs för att vi ska kunna uppnå FN:s globala hållbarhetsmål i tid. Och de var överens om att det finns en blind fläck. 

Det talas för mycket om vår gemensamma vision och för lite om hur de som ska förverkliga den bäst kan tränas och utrustas. Vilka personliga förmågor som är mest grundläggande för att en person ska kunna arbeta effektivt mot hållbarhet och hur man kan hjälpa människor att erövra dessa. 

Ett ramverk arbetas fram

De var också överens om att dagens forskning har mycket att bidra med för att ge verktyg till människor som står på strategiska positioner i kampen för hållbar utveckling. Därför började de med att involvera några av världens mest framstående forskare och tankeledare inom relevanta ämnesområden. 

Genom enkäter tog de sedan kontakt med tusentals människor, forskare inom psykologi, men också aktivister och ledare inom organisationer, företag och institutioner som målmedvetet arbetar mot Agenda 2030. De fick svara på frågor om vilka förmågor som de ansåg behövdes hos en person för att hen ska kunna vara en god ledare i hållbarhetsarbetet. 

Utifrån enkäterna har man nu färdigställt ett ramverk. Det består av 23 mänskliga kvaliteter, uppdelade i fem kategorier: Varande (relationen till mig själv), Tänkande (kognitiva förmågor), Relaterande (att bry sig om sin omgivning), Samarbetande (sociala förmågor) och Agerande (att driva fram förändring). Du kan läsa om ramverket i sin helhet på organisationens hemsida.

En verktygslåda för att vässa förmågorna

Nästa steg i projektet är att ta fram en verktygslåda med teorier och metoder som kan användas för att hjälpa människor att utveckla de egenskaper man fått syn på. Tanken är att konceptet ska vara enkelt att ta till sig för vem som helst, oavsett vilken kultur eller organisation man tillhör. På så vis hoppas man att Inner Development Goals-projektet kommer att bli en globalt verkande accelerator i vårt arbete för att uppnå målen inför 2030.

Jan Artem Henriksson till Stora Sociala Företagsdagen

Generalsekreterare för organisationen IDG:s, Jan Artem Henriksson, kommer att vara en av programpunkterna på Stora Sociala Företagsdagen i Göteborg den 12 oktober. I ett förinspelat inslag kommer han att berätta om hur det gick till när projektet grundades och vad de hittills uppnått. 

Missa inte detta! Har du inte bokat biljetter till Stora Sociala Företagsdagen? Det är inte försent! Klicka här för att läsa mer och knipa din plats!

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!