Egenmakt där den behövs som allra mest

Koop M startade 1992 på initiativ av föräldrar till vuxna personer med psykiskt handikapp. Idag är det en trygg arbetsplats där alla äger och är delaktiga i de viktiga besluten.

Koop M säljer tjänster inom industri, trädgård, bygg, städ och fastighetsskötsel – samtidigt som de skapar arbetstillfällen för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. De samverkar med det lokala näringslivet och kan t. ex. erbjuda personalresurser när andra företag har arbetstoppar.

Den ideella föreningen som startade för 30 år sedan ombildades ganska snart till en ekonomisk förening, något som bidrog till den stabila utvecklingen framåt. Flera av de anställda har funktionsnedsättning och Koop M har inneburit en trygg arbetsplats bl. a. eftersom medlemskapet gett delaktighet i viktiga ekonomiska beslut. 

Medlemmarna i kooperativet har målinriktat rekryterat utvalda personer från det lokala och regionala näringslivet till sin styrelse. Styrelsen är extern och kan avsättas av medlemmarna. 

Koop M har samarbetat systematiskt med det lokala näringslivet, fastighetsägare, lokala organisationer, kommun och privatpersoner. De har lyckats bygga en stabil grund och investerar i anställda, trygga anställningsvillkor, fastigheter och tänker långsiktigt för att kunna säkerställa fler i arbete. 

Till historien hör att ingen på Koop M har blivit uppsagd under de 30 åren; de som slutat har gått i pension.

Koop M var en av fyra finalister i Årets kooperativ Sverige 2022, utvalda bland 18 nominerade kooperativ runtom i landet.

Läs mer om Koop M

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!