Kooperativet Hotagsfjärden – en angelägenhet för hela bygden

Kooperativet Hotagsfjärden är ett av Sveriges första kooperativa äldreboende med omsorgs- och servicetjänster kontinuerligt sedan 1992. En ung 30-åring, mer aktuell än någonsin, som svarar på flera aktuella samhällsutmaningar.

Med en bred ägarmodell bland medborgarna i området, som garanterar de äldreboendes inflytande, har kooperativet utvecklat en hållbar verksamhet med trivsel och kvalitet. Hotagsfjärden är en angelägenhet för hela bygden.

Verksamheten genererar samhällsbärande arbetstillfällen och genom sin blotta existens höjer kooperativet livskvaliteten för de boende. Anhöriga har nära att besöka sina äldre i stället för att resa till annan tätort för kommunalt serviceboende. Personalen kommer från området och har nu arbete där de bor, istället för att pendla till kommunens tätort. All vinst går direkt tillbaka till verksamheten, vilket borgar för att boendet ska fortsätta att vara attraktivt.

Idag äger kooperativet en fastighet med 8 lägenheter och lokaler för gemensam samvaro. Att stå på flera ben har varit avgörande för verksamhetens gynnsamma utveckling. De utför inte bara hemtjänst till boende på Hotagsfjärden, utan även till människor i närområdet. Dessutom sköter de mat och städ på förskolan Vikebo, samt att de också utför RUT-tjänster genom sin Städservice med möjlighet för alla att beställa vecko/flyttstäd, snöskottning mm.

Kooperativet är idag skuldfria på sin fastighet och står därmed på en solid grund som resultat av kooperativets utveckling.

Kooperativet Hotagsfjärden blev utsedda till Årets kooperativ i Jämtland Härjedalen 2022 och utsågs senare till en av fyra finalister i Årets kooperativ Sverige 2022, bland 18 nominerade kooperativ runtom i landet.

Läs mer om Kooperativet Hotagsfjärden

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!