Kooperativa sektorn ökat med 130 miljarder på fem år

På fem år har den kooperativa sektorn ökat med 130 miljarder och omsättningen uppgår till över 500 miljarder kronor år 2021. Ett tecken på kooperationens motståndskraft i kriser är att utvecklingen fortsatte uppåt även under pågående covid-19-pandemi.

Svensk Kooperation tar årligen fram statistik som visar på den kooperativa sektorns storlek och utveckling. Rapporten Det kooperativa Sverige 2021 visar att framgångsrika stora kooperativa och ömsesidiga företag finns i många olika delar av näringslivet – boende, lantbruk, försäkring, bank, detaljhandel och skog är några.

Ökat med 130 miljarder på fem år

De kooperativa och ömsesidiga företagens omsättning har ökat kontinuerligt under flera år, och ökningen är hela 130 miljarder kronor under de senaste fem åren. År 2016 var den totala omsättningen 401 miljarder för att öka till 532 miljarder till år 2021. Enbart under 2021 ökade den kooperativa sektorns omsättning med 38 miljarder kronor.

– På fem år har den kooperativa sektorn ökat med 130 miljarder. Det är ett styrkebesked att sektorn lyckats växa trots en global pandemi. Detta bekräftar det som forskare sedan tidigare belagt, nämligen att kooperativa och ömsesidiga företag är motståndskraftiga och bra på att klara ekonomiska kriser, säger Anders Dahlquist-Sjöberg, ordförande i Svensk Kooperation.

Årets rapport följer, precis som förra årets rapport, pandemins påverkan på de kooperativa och ömsesidiga företagen. Pandemins påverkan på verksamheterna är fortsättningsvis svårbedömd och skiftande, men på totalen så visar statistiken på en ökande omsättning under både år 2020 och 2021.

Kooperativ omsättning motsvarar 10 procent av Sveriges BNP

De 100 största ekonomiska föreningarna hade förra året (2021) en sammanlagd omsättning på 314 miljarder kronor och de nio rikstäckande ömsesidiga bolagen hade under samma period en sammanlagd premieintäkt och premieinkomst på 217 miljarder kronor. Totalt omsatte de 100 största kooperativa företagen och de största ömsesidiga företagen under förra året 532 miljarder kronor, en omsättning som i storleksordning motsvarar cirka 10 procent av Sveriges BNP. Företagen har tillsammans närmare 100 000 anställda.

Statistik och fakta om kooperativa sektorn

Svensk Kooperation tar årligen fram rapporten Det kooperativa Sverige som  ger en samlad kunskap om den kooperativa sektorn i Sverige. Undersökningen omfattar de 100 största ekonomiska föreningarna samt de nio rikstäckande ömsesidiga bolagen i Sverige och årets undersökning gäller år 2021.

– Det är en helt unik statistik som presenteras i rapporten och den ger också en fördjupad bild av den svenska kooperationen idag, säger Curt-Olof Mann, författare till rapporten.

Svensk Kooperations webbplats finns hela rapporten, samt en databas med presentationer av företagen i rapporten och de uppgifter som samlats in. Där finns stora möjligheter att sortera, filtrera och jämföra företagen som ingår i rapporten utifrån olika parametrar.

Uppgifterna som ligger till grund för statistiken och rapporten har hämtats från offentliga register och databaser samt företagens årsredovisningar och hemsidor.

Här har vi på Coompanion samlat mer statistik.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!