Verksamhetsledare som brinner för samhällsutveckling och kooperation

Du kommer medverka till att öka kooperativ affärsutveckling och idéburet företagande i länet.

Stöd, rådgivning, regional utveckling samt deltagande i och ansvar för olika medskapande samhällsprojekt är vårt huvuduppdrag. Du brinner för entreprenörskap och att bidra till innovativa samhällslösningar på komplexa utmaningar som vi står inför. 

Som person är du drivande och levererar, samtidigt som du har hög social kompetens och goda nätverk. Erfarenhet av företagande, samhällsutveckling, integrationsfrågor och landsbygdsutveckling är meriterande. Du brinner för projektdriven verksamhet.

Coompanion står inför en stor utmaning att möta en omställning till ökad digitalisering, som många andra organisationer. Har du kunskaper och erfarenheter inom digitalisering är det också en merit.

Du har verksamhets- och budgetansvar och rapporterar till styrelsen. Till din hjälp har du 4-6 engagerade medarbetare. Vår ambition är att driva en stabil verksamhet som kan växa.

Vill du veta mer om tjänsten kan du kontakta:

Anna Hed, ordförande Coompanion Dalarna, 070/6286223, anna.hed@mora.se

Bengt Sundgren, nuvarande verksamhetsledare, 070/5611705, bengt.sundgren@coompanion.se

Skicka din ansökan till:

Coompanion Dalarna, Forskargatan 3, 781 70 Borlänge eller vi e-post dalarna@coompanion.se.  Märk med ”Ansökan”.

Sista ansökningsdag 2023-01-15.

Lite fakta om Coompanion Dalarna

Under 2022 medverkade vi till att 15 nya företag såg dagens ljus. Mer än 120 entreprenörer har fått rådgivning. Och över 1500 personer har under året fått information och utbildning om kooperation, affärsutveckling och socialt entreprenörskap.  

Vi ser allmänt ett starkt ökat intresse för vår verksamhet. Fler yngre vill starta verksamheter som på olika sätt vill lösa olika samhällsutmaningar, en tydlig tendens. Jämställdhet målgrupp och projekt inom integration. Mångfald gör skillnad!

Coompanion är också engagerade i en rad olika projekt där vi bidrar till den regionala utvecklingen. Vi driver ett projekt Byhotell som syftar till att utveckla en ny kooperativ besöksnäringsmodell där vi hämtat inspiration från konceptet Albergo Diffuso, från Italien. Vi driver också en förstudie för småskalig kooperativa energilösningar tillsammans med åtta andra Coompanion regioner. Vi har uppdrag från Region Dalarna att utveckla en HUB för social innovation och socialt entreprenörskap.

Coompanion går också i bräschen nationellt för att öka intresset för medarbetarägda företag. Vi arbetar ständigt med att höja kompetens kring den kooperativa affärsmodellen för våra politiker på alla nivåer från det lokala till riksdagsplanet. 

 Coompanion gör helt enkelt skillnad!

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!