Energimyndigheten har släppt sin långtidsprognos över energiläget fram till 2050

Det svenska energisystemet är i förändring och det finns många faktorer som påverkar vilken väg utvecklingen tar. Med en snabbt ökande efterfrågan på el i samhället och med nya och förändrade elanvändningsmönster är det viktigt att i god tid skapa rätt förutsättningar för utökad elektrifiering, en del av det är att underlätta för utbyggnad av alla fossilfria kraftslag. 

En betydande ökning av elanvändning understryker också vikten av energieffektivitet och en resurseffektiv användning av all energi, något vi blivit varse om det senaste året.

Läs mer

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!