Coompanion stöttar föreningar och kooperativ

Jonas Lagander vid Coompanion Östergötland har tillsammans med samarbetspartners gjort en förstudie om hur biodling kan främjas med hjälp av producentföreningar eller kooperativ.

Förstudien i projektet Eurobees, som finansierats av Svenska Institutet, har gjorts tillsammans med ekonomiska föreningen Honung Gotlandica och biodlarkooperativ/föreningar och utvecklingsorganisationer i Lettland och Ukraina, samt ett universitet i Estland. Målet har varit att genom bland annat studiebesök undersöka potentialen för ökad tillväxt inom biodlingssektorn.

– Producentkooperativ eller föreningar kan stötta enskilda biodlare att växa och utvecklas genom att tillhandahålla tjänster inom produktion och utbildning, och genom att hjälpa till med marknadsföring och försäljning, förklarar Jonas Lagander.

Att organisera export kan också vara en möjlighet. Han nämner Medotava som exempel:

– Medotava erbjuder utvinning av bi-bröd som en tjänst till sina medlemmar. Kooperativet förädlar också biråvaror för att hålla priserna uppe, genom att göra honungsmarmelad och bibrödschokladgodis. Det anlitar även ett socialt företag för att snickra ramar, vilket skapar sysselsättning och jobb åt människor i utanförskap i Rigaregionen.

Den här typen av stödstrukturer kan hjälpa medlemmarna att hålla de egna investeringskostnaderna nere och honungspriserna uppe, menar han. 

– Vad många inte känner till är att det finns en uppbyggd offentligt finansierad infrastruktur till stöd för detta i Sverige, förklarar han. Coompanion finns i 25 regioner och ger kostnadsfri rådgivning till alla som vill starta affärsverksamheter tillsammans, primärt i föreningsform.

För finansiering av producentförening/kooperativ finns fler vägar att undersöka. Mikrofonden kan, vid godkända underlag, ge ut kreditgarantier upp till 1 miljon kronor till exempelvis utrustning och lokaler. Leader-kontor finns också i hela landet, där föreningar kan söka EU-medel för projekt på landsbygden.

Text: Lena Grape Lilliehorn, redaktör hos Biodlarna

FAQ

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!