Nu firar Sveriges kooperativ tillsammans!

Den kooperativa rörelsen i Sverige mobiliserar sig för att synas och stärkas. Under den kooperativa veckan, vecka 47, kommer kooperativa företag runt om i Sverige att fira tillsammans och göra gemensamma kommunikationsinsatser.

Idag är de kooperativa företagen en stor och viktig del av Sveriges Näringsliv. Bara de 100 största kooperativa företagen omsätter tillsammans över 500 miljarder kronor årligen vilket motsvarar cirka 10 procent av Sveriges BNP. Kooperativa och ömsesidiga företag förenar på ett unikt sätt demokratiska värderingar med affärsnytta. Varje år startas runt 400 nya kooperativa företag över hela landet. De nya kooperativa företagen som startas finns i många olika branscher, i storstäder som på landsbygd.

– Vi är övertygade att kooperativa företag faktiskt bygger en bättre värld och att företagen utgör en viktig del i en hållbar, jämlik och demokratisk samhällsutveckling, det säger till och med FN:s generalsekreterare Antonio Guterres, berättar Gordon Hahn, ordförande Coompanion Sverige.

Det finns flera syften med ett gemensamt firande och nationell insats runt den kooperativa veckan. Att skapa intern stolthet, främja gemenskapen mellan kooperativ, och visa på kooperationens storlek i Sverige är viktiga syften.

– Vår vision är att alla kooperativ både små och stora tillsammans ska uppmärksamma och fira den kooperativa veckan. I år startar vi upp firandet av kooperativa veckan i lite mindre skala, med en gemensam digital kommunikationsinsats. Visionen är att den kooperativa veckan ska kunna bli lika uppmärksammad som Internationella kvinnodagen eller Pride, säger Kristin Lindqvist, Geektown kommunikationsbyrå.

Kooperativa företag utgör en viktig del i en hållbar, jämlik och demokratisk samhällsutveckling. Genom dem får fler möjlighet att via entreprenörskapet utöva och praktisera demokrati och delaktighet. I förlängningen stärker det gemenskapen och samhället i stort. Kooperativa företag vilar på de internationellt antagna kooperativa principerna som bygger på bland annat jämlikhet, samarbete, hållbarhet och delaktighet. Med fler och starkare kooperativa företag får vi alla bättre förutsättningar för ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle. Kort och gott, en affärsmodell för att förbättra världen!

Initiativtagare för firandet är den kooperativa kommunikationsbyrån Geektown i Luleå i samarbete med Coompanion och Svensk Kooperation.

Kooperativens gemensamma firande och kampanj finns här

För frågor kring kampanjen kontakta Caroline Mattsson, Coompanion eller Kristin Lindqvist, Geektown kommunikationsbyrå

Caroline Mattsson, Kommunikationsansvarig på Coompanion Sverige
070-254 50 33
caroline.mattsson@coompanion.se

Kristin Lindqvist, Projektledare & Brand Advisor på Geektown
070-395 76 40
kristin@wearegeektown.se

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!