Ny satsning på skräddarsydd kompetensutveckling för företagen i Perstorp

Genom ett samarbete med Coompanion Skåne och IUC – Industriellt utvecklingscentrum – satsar Perstorps kommun på att erbjuda kostnadsfria kompetensutvecklingsinsatser till Perstorps företagare. Företagen kommer att erbjudas ett smörgåsbord av insatser där varje företag får möjlighet att hitta ett område de behöver stärka sig inom.

– Kanske finns det något som skaver i företagandet – en medarbetare som vill kunna, men saknar grundkunskaper eller så kanske man känner sig orolig för att inte klara konkurrensen framöver med ökade kostnader och med en teknisk utveckling. Oavsett vad man går och grunnar på ska vi kunna ta fram en insats som hjälper företagen framåt, säger näringslivschef Annika Nilsson.

Utbildningsinsatserna kommer delvis att ske digitalt via utbildningsföretaget ”Diploma” som har ett utbud på över 400 olika utbildningar som vänder sig till företag inom alla branscher, men insatserna innefattar även nischade spetsutbildningar som är riktade mot industri- och industrinära företag. Perstorp är unikt ifråga om att ha riggat ett nära samarbete med IUC Syd kring attraktion och kompetens.

– Det är så viktigt att man som företag lyfter blicken och gör en kompetensförflyttning för att kunna konkurrera. Digitalisering och att hänga med i den gröna omställningen är områden som ställer nya krav, säger Annhild Månsson från IUC.

Satsningen lanseras med ett lunchwebinarium på luciadagen den 13 december kl 12-13 som arrangeras av Coompanion Skåne, IUC och Perstorps kommun.

Satsningen sker inom ramen för projektet ”Ett attraktivt Perstorp” som drivs av Coompanion Skåne som samlar småföretagen, föreningslivet och kommunen för att skapa en positiv utveckling i kommunen. Projektet finansieras av Leader PH och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och kommer att pågå under hela 2024.

Kontaktuppgifter

Annika Nilsson, Perstorps kommun
annika.nilsson@perstorp.se, 0435-39259

Annhild Månsson, IUC
annhild.mansson@iucsyd.se, 0707-73 56 55

Elin Dagerbo, Coompanion Skåne
elin.dagerbo@coompanion.se 0700-91 91 41

Delta på webinariet den 13 december kl. 12-13 genom att klicka in på nedan länk!
Klicka här för att ansluta till mötet

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!