Fortsatt uppdrag från Finnvedens samordningsförbund

Under 2023 har Coompanion Jönköpings län tillsammans med representant för de sociala företagen i Jönköpings län haft i uppdrag att utveckla samarbetet mellan Finnvedens samordningsförbund och sociala företag/aktörer från idéburen sektor i förbundets tre kommuner.

Vi är glada att få fortsatt förtroende och ett nytt uppdrag för att fördjupa det påbörjade arbetet i Gislaved och Gnosjö kommuner. Under 2024 planeras nya insatser för att säkerställa att förvaltningschefer och tjänstepersoner har god kunskap om möjliga vägar för samverkan med idéburna aktörer som skapar en gemensam samhällsnytta. Målet är att insatserna ska leda till en intern samverkansstruktur och fortsatt strategiskt arbete med frågor som rör social hållbarhet.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!