Hurra! Nytt projekt beviljat!

Vi kan med glädje meddela att vi har blivit beviljade projektmedel att genomföra ett projekt tillsammans med våra Coompanion-kollegor i Kalmar, Kronoberg och Gotland. SMILE startar redan i januari 2024 och kommer att fortlöpa i tre år. Projektet riktar sig till mindre företag på landsbygden och har som mål att stärka dem inom hållbarhet och innovation.
Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Jönköpings län, Region Kalmar, Region Kronoberg och Region Gotland. Läs mer här om vårt och andras utvecklingsprojekt på Region Jönköpings läns hemsida.

Vi ser fram emot att starta upp detta arbete!

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!