Ingen moms på medlemsinsatser

Så påverkas ert kooperativ av årets nya lagar

Det ska inte vara moms på medlemsinsatser i ekonomiska föreningar, meddelar Högsta förvaltningsdomstolen. Detta efter att bland andra Coompanion bevakat frågan under en längre tid.

Nu har alltså HFD meddelat att en obligatorisk medlemsinsats i en ekonomisk förening inte ska vara föremål för moms.

De har nyligen avgjort två mål som handlat om just den här frågan gällande fiberföreningar, alltså ekonomiska föreningar som tillhandahåller sina medlemmar bredband.

Domstolen konstaterar att ”när en beskattningsbar person tillhandahåller en tjänst mot ersättning ska transaktionen i regel vara föremål för mervärdesskatt. En medlemsinsats som varje medlem i en ekonomisk förening är skyldig att delta med utgör emellertid inte ersättning för en tjänst.”

Rätten har samtidigt i fyra andra mål slagit fast att de bidrag som samfällighetsföreningar uttaxerar av sina medlemmar inte ska vara föremål för moms.

Fler frågor om juridik?

Coompanion bevakar hela tiden nya lagar och ändringar som påverkar vardagen för kooperativ och sociala företag runt om i landet. Om ni har några frågor är ni välkomna att vända er till ert närmaste Coompanion-kontor eller boka in ett kostnadsfritt möte med någon av våra rådgivare!

I speciella fall där rådgivarna behöver djupare juridisk kunskap, finns det möjlighet för dem att ta hjälp av Coompanions jurist.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!