Här finns näringslivets kvinnor

Enligt Tillväxtverkets slutrapport om kvinnors företagande har andelen kvinnor som företagare inte ökat i någon betydande omfattning under 20 års tid, trots påvisad positiv effekt av ökad grad av kvinnors företagande. Mellan 2004 och 2020 har andelen företag som leds av kvinnor bara ökat marginellt, från 26 procent till 29 procent. För att komma till bukt med detta behöver attityder, finansieringsströmmar och rådgivningsstrukturer radikalt ändras.

Coompanion och den kooperativa sektorn både möter och lockar fler kvinnor som företagare och entreprenörer. Ett ökat fokus på kooperativ rådgivning, anser vi, kommer skapa mycket bättre möjligheter för kvinnors företagande i Sverige.


COOMPANION har sedan 2006 nått drygt 100 000 individer i vår nystartsrådgivning, varav 60 procent är kvinnor och 40 procent män. Förutom nystartsrådgivning ger Coompanion stöd för affärsutveckling, utbildning och information där kvinnor deltagit i under perioden. En klar majoritet av de som vill starta företag är kvinnor som vänder sig till oss, men även de som söker sig till oss i våra affärsutvecklande
insatser och projekt.

COOMPANION BIDRAR till kvinnors företagande inom många olika branscher såsom till exempel personalkooperativa förskolor, handelsträdgårdar och äldreboenden, men även inom traditionellt mansdominerade branscher som energi, byggande och industri. Arbetsintegrering är också ett område där vi fokuserat på kvinnor. Ett konkret exempel är Yalla-kooperativen som vi hjälpt till att starta på olika ställen i Sverige. Genom insatser för kvinnors företagande (främst utrikesfödda kvinnor) under perioden 2017–2020 har över 600 kvinnor med utländsk bakgrund fått utbildning kring entreprenörskap, demokrati och yrkeskunskap, och över 50 företagare driver idag verksamheterna.

Även de stora kooperativa företagen har en högre andel kvinnor i ledningsfunktioner än noterade börsbolag. Enligt Svensk Kooperation är det 41 procent kvinnor i ledningsgrupper i de kooperativa företagen jämfört med 26 procent hos börsbolagen. Jämfört med föregående år har även andelen kvinnor i ledningsgrupper ökat i de kooperativa företagen, medan de minskat hos börsbolagen. Andelen kvinnor som är vd för kooperativa företag är 29 procent vilket kan jämföras med 12,5 procent i de börsnoterade företagen.

DET KOOPERATIVA FÖRETAGANDET erbjuder ett alternativ som attraherar kvinnors entreprenörskap
och företagande, ifrågasätter och visar på alternativ till aktiebolagsnormen och dess affärslogik. För att
få fler kvinnor att välja företag och entreprenörskap behövs mer resurser och kunskap om kooperativt
företagande!


Coompanion finns i hela Sverige, representerade i Sveriges alla län, med över 100 rådgivare och 1000 medlemmar, som alla är övertygade om att demokratiskt företagande är rena drivhuset för ekonomisk, ekologisk och social tillväxt och som både lockar och utvecklar fler kvinnors företagande.

Läs mer om vår rådgivning.

Vår rådgivning är kostnadsfri för alla med idéer tack vare finansiering från Tillväxtverket.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!