Stor okunskap hinder för kooperativt småföretagande

Stor okunskap hinder för kooperativt småföretagande

27 procent av nystartade kooperativa företag säger att de upplevt motstånd eller hinder mot att driva verksamhet i kooperativ företagsform. Företagen upplever att de möter stor okunskap som riskerar leda till att kooperativt ägda företag blir missgynnade och ifrågasatta. Det visar en ny undersökning som också efterfrågar en satsning bland myndigheter, företagsrådgivare och finansiella institutioner.

I Svensk Kooperations nya rapport ”Villkor för kooperativt småföretagande – om rådgivning och finansiering” har de tittat närmare på hur förutsättningarna ser ut för små och medelstora kooperativa företag när det gäller information, rådgivning, stöd och finansiering. Rapporten visar att det är relativt vanligt att myndigheter och rådgivare inte kan eller vill ge information eller råd till kooperativa företag.

– Aktiebolagsnormen är oerhört stark, och det finns en stor okunskap hos många viktiga aktörer och institutioner om den kooperativa företagsformen. Samtidigt är kooperativt och ömsesidigt ägda företag en viktig och växande del av samhällsekonomin. Nu behövs ett nationellt kunskapshöjande program för att öka kunskapen om kooperativt företagande bland myndigheter, rådgivare, banker och andra finansiella institutioner, säger Anna Karin Hatt, ordförande i Svensk Kooperation.

Av de nystartade kooperativa företag som sökt råd och information kopplat till den kooperativa företagsformen uppger hela 23 procent att de inte fått hjälp av någon, vare sig av myndigheter, företagsrådgivare eller någon annan rådgivare. Att myndigheter och företagsrådgivare inte kan eller vill ge information eller råd om den kooperativa företagsformen gör att befintliga kooperativa företag och nya entreprenörer möts av okunskap, ointresse eller i värsta fall ovilja som riskerar hämma deras utveckling och tillväxt.

För att dagens och morgondagens kooperativa företag och entreprenörer ska få lika goda villkor som andra företag har Svensk Kooperation fyra konkreta förslag till politiker och beslutsfattare.

Läs hela rapporten på Svensk Kooperations hemsida.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!